Aanpak drainsysteem moet lekkage voorkomen op tankenpark in Farmsum

Het tankenpark in Farmsum. Foto: Archief DvhN/Jan Zeeman Foto: Jan-Zeeman

De NAM gaat het drainsysteem van het tankenpark in Farmsum verbeteren. De werkzaamheden moeten voorkomen dat er, in het geval van calamiteiten, stoffen in het oppervlaktewater terechtkomen.

De werkzaamheden zijn vrij technisch. Er wordt een nieuwe betonnen opvangbak geplaatst, de bestaande bak wordt opgeknapt en er komen nieuwe putten op het terrein. Sommige zijn bedoeld voor het opvangen van vervuilde vloeistoffen, andere zijn bedoeld voor het afvoeren van hemelwater.

Groot lek in 2018

Nieuws

menu