Aanpak gasproblematiek te complex en gekmakend. Ontevredenheid en frustratie bij uitvoerders over niet kunnen nakomen van afspraken met bewoners

Aardbevingsschade bij boerderij Tettemaheerd in Uithuizermeeden. Foto: Geert Job Sevink

De aanpak van de gasproblematiek is veel te complex. Mensen met verantwoordelijke functies in het gasdossier noemen het werk soms gekmakend.

De professionals vinden het systeem, waarin zij gedupeerden van de gaswinning en de gevolgen van de aardbevingen in Groningen moeten helpen te ingewikkeld, te groot en ook frustrerend. Ze signaleren veel belemmeringen bij het helpen van mensen in de gasregio met ‘immense problemen’.

Gesprekken met professionals

Dat staat in een rapport van Gronings Perspectief, waarin Tom Postmes en Katherine Stroebe van de Rijksuniversiteit Groningen gesprekken voerden met 33 professionals. Deze werken onder meer bij ministeries, provincie, gemeenten, Nationaal Coördinator Groningen (NCG), Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) en Staatstoezicht op de Mijnen (SodM).

Wat deze medewerkers die verantwoordelijke functies bekleden dwarszit is dat zij afspraken met bewoners niet kunnen nakomen. Ze kunnen ook niet uitleggen waarom dit gebeurt. Tot ieders ontevredenheid en frustratie.

Het gaat dan om beloften die verband houden met onder andere de bouwkundige versterking van woningen, schadeherstel of andere maatregelen die verband houden met de aanpak van het beschadigde aardbevingsgebied. Om vaart te kunnen maken met het herstel, moeten bij alle genoemde instanties de neuzen in dezelfde richting staan.

Postmes: ,,Professionals zeggen met ziel en zaligheid te willen werken om het goede voor bewoners te doen. Er is veel onderling respect. Ze ervaren de samenwerking als overwegend positief, maar ze vinden hun werk ook bijzonder veeleisend en het systeem te groot.

Kleine stapjes vooruit

De ‘gasbobo’s’ zeggen keihard te werken, maar komen met hele kleine stapjes vooruit. Dat komt omdat instanties verschillend denken over hoe zaken moeten worden aangepakt. Ze hebben verschillende belangen, er zijn onduidelijkheden over verantwoordelijkheden en er is een gebrek aan regie. Daardoor botsen ze met elkaar en schiet het niet op.

Dat laatste is vaak geconstateerd door de Groninger Bodem Beweging en het Groninger Gasberaad. Ministers en regiobestuurders wekken regelmatig de indruk het lek boven water te hebben. Gronings Perspectief legt echter de vinger op de zere plek.

Systeem te ingewikkeld

Bij de uitvoering stellen de professionals in het gasdossier dat het bureaucratische toezicht en de voortdurend veranderende regels een groot obstakel zijn bij de voortgang van de werkzaamheden. Veel van hen vinden het systeem te ingewikkeld en te groot en zien dat bewoners het allemaal niet kunnen bijbenen.

Door maatschappelijke organisaties is hiervoor bij voortduring gewaarschuwd. Zij constateren dat gedupeerden bevingsmoe zijn door nieuwe inzichten bij versterking en schadeherstel. Door de afbouw van de gaswinning zou het met de versterking een tandje minder kunnen. Bij mensen die hun woning zien verslechteren slaat de frustratie toe.

Om te voorkomen dat overheden en instanties het in hun werk zelf niet meer zien zitten, doen Postmes en Stroebe maar één aanbeveling; steek de koppen bij elkaar en licht het systeem van de bevingsaanpak samen nog eens goed door.


Nieuws

menu