Na 18 jaar zit de grootscheepse verbetering van de kaden van het Waterschap Hunze en Aa's er bijna op

Na 18 jaar nadert et tientallen miljoenen euro’s kostende MasterPlan Kaden van het Waterschap Hunze en Aa’s zijn voltooiing.

Koningin Beatrix bezocht in 1998 het Winschoterdiep om de extra dijkbescherming te bekijken

Koningin Beatrix bezocht in 1998 het Winschoterdiep om de extra dijkbescherming te bekijken Foto: ANP

Het plan behelst het veiliger maken van 230 kilometer kaden, veelal door ze op te hogen. ,,Inmiddels hebben we dat met 210 kilometer kaden gedaan’’, zegt woordvoerder Arjan Heugens van Hunze en Aa’s.

Wateroverlast

Nieuws

menu