Aanvaardbaar geurhinderniveau mestvergister Borgercompagnie blijkt een zaak van de lange adem

Mais wordt als cosubstraat toegevoegd aan mestvergisters om de productie van biogas te verhogen. Foto archief Jan Zeeman

Anderhalf jaar geleden, in april 2019, werd een robuuste oplossing gepresenteerd om omwonenden van mestvergister Dankers Vastgoed BV in Borgercompagnie na tien jaar ellende uit de stank te helpen.

Daar wordt ruim de tijd voor genomen, blijkt uit een brief van de gemeente aan omwonenden. Verwacht wordt dat de aangepaste vergunning medio januari 2021 ter inzage kan worden gelegd.

Op 15 juli van dit jaar deed Dankers Vastgoed BV bij de gemeente een aanvraag voor een volledige revisievergunning voor het bedrijf en de bouw van een loods en overkapping. Met de oprichting van een 25 meter hoge schoorsteen moet dat bijdragen aan het terugdringen van de geurhinder tot een een ‘aanvaardbaar geurhinderniveau’.

Optie om alsnog ervaren overlast terug te dringen

De loods en schoorsteen zijn het resultaat van overleg dat volgde op een uitspraak van de Raad van State. Die stelde op 24 april 2019 in een zaak tussen Veendam en Dankers dat de gemeente heeft verzuimd om bij het vergunnen van de mestvergister een aanvaardbaar geurhinderniveau vast te stellen. Inmiddels is dat gebeurd. De schoorsteen lijkt een goede optie om de alsnog ervaren overlast terug te dringen.

Uit eigen beweging wil Dankers een loods en een overkapping plaatsen voor de opslag van cosubstraten. ,,Dat draagt eveneens bij aan de beperking van de geuremissie.’’ Cosubstraten zijn landbouwproducten (maïs) die worden toegevoegd aan mestvergisters om de productie van biogas te verhogen.

Een aanvaardbaar geurhinderniveau

De gemeente schrijft dat vanwege omvang en complexiteit van de aanvraag, de gesprekken met Dankers meer tijd hebben gekost. ,,Vanwege de uitspraak van de RvS was deze zorgvuldigheid noodzakelijk.’’

,,Uit de analyse van specialisten blijkt een schoorsteen van 25 meter hoog een goede optie om de overlast terug te dringen’’, schrijft het college van B en W aan de omwonenden in Borgercompagnie. ,,Door het verhogen van het punt van uitstoot wordt de geur teruggebracht tot een aanvaardbaar geurhinderniveau.’’

Veendam verwacht halverwege januari 2021 het ontwerpbesluit met alle relevante stukken ter inzage te kunnen leggen Omwonenden van Dankers kunnen binnen zes weken na publicatie van dit ontwerpbesluit een zienswijze indienen.

Gemeente zegt wantrouwen omwonenden te begrijpen

,,De buurt ervaart al meerdere jaren overlast van de bedrijfsvoering van Dankers’’, aldus de gemeente. ,,Wij begrijpen dat u wellicht niet het vertrouwen heeft dat de voorgestelde maatregelen de overlast daadwerkelijk terugdringen. Wíj hebben ons door diverse deskundigen echter van het tegendeel laten overtuigen.’’

Op verzoek van de SP komt de brief van het college van B en W van Veendam als bespreekstuk op de agenda van de eerstvolgende raadscommissie. Desgevraagd zeggen omwonenden zich in dit stadium te onthouden van commentaar en toelichting.

Nieuws

Meest gelezen

menu