Aardbevingsgedupeerden dienen ondanks overschrijden termijnen amper dwangsomverzoek in. Terwijl het toch al gauw om bijna 1500 euro gaat

Enkele honderden aardbevingsgedupeerden dienden de afgelopen maanden een dwangsomverzoek in bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) omdat het te laat een beslissing nam.

Foto: Archief Kees van de Veen

Foto: Archief Kees van de Veen Foto: Kees van de Veen

In het afgelopen half jaar kreeg het schadeloket 360 ingebrekestellingen binnen met het verzoek om een dwangsom te betalen. Dit omdat het IMG de wettelijke termijn om een beslissing te nemen had overschreden. Dat blijkt uit opgevraagde cijfers bij het IMG door Dagblad van het Noorden .