Actie tegen zoutwinning Nedmag bij Borgercompagnie

Zoutwinning bij Nedmag FOTO ARCHIEF DVHN

Bewoners van Borgercompagnie willen tot het hoogste niveau actievoeren om miljoeninvesteringen van Nedmag bij Borgercompagnie te stoppen.

Het is nog geen gelopen race of zoutwinner Nedmag van de gemeenteraad van Veendam carte blanche krijgt te investeren in Borgercompagnie. Dat bleek gisteravond tijdens een raadscommissievergadering. De publieke tribune in de raadzaal van Veendam was goed gevuld. Besproken werd een voorstel van het college van B en W om een verklaring van geen bedenkingen af te geven ten behoeve van de uitbreiding en de renovatie van de zoutwinningslocatie van de Nedmag in Borgercompagnie.

Bezorgde burgers

De rijen waren gevuld met bezorgde burgers uit Borgercompagnie en leden van de Stichting Stop Zoutwinning!. Die bestaat uit inwoners van Kiel-Windeweer, Zuidlaarderveen en Oud Annerveen met als doel zoutwinning in het gebied te voorkomen. Hoewel renovatie en uitbreiding van de locatie Borgercompagnie los staat van het project tussen Kiel-Windeweer en Zuidlaarderveen/Oud Annerveen liet de stichting toch van zich horen.

Nedmag wil de zoutwinlocatie in Borgercompagnie vernieuwen en uitbreiden met twee nieuwe putten. Het gaat volgens de zoutwinner om een investering van tientallen miljoenen euro’s. Nedmag haalt sinds begin jaren zeventig van de vorige eeuw magnesiumchloride uit de grond. Eerst vanaf de locatie Borgercompagnie en sinds begin jaren tachtig ook vanaf de locatie Tripscompagnie.

Overlast

Minder mijnbouw in plaats van meer was de boodschap die gisteravond door drie insprekers werd verkondigd. Zoals door Jakoba Gräper-Niemeijer uit Borgercompagnie die zich ernstige zorgen maakt over de leefbaarheid van het dorp en omgeving. Gevreesd worden de gevolgen van mijnbouw, zoals schade aan huizen en gebouwen door bodemdaling, overlast door werkzaamheden en lawaai (laagfrequent geluid).

De stellingen zijn wat haar betreft betrokken. ,,We zullen tot het hoogste niveau blijven vechten om dit rampzalig besluit aan de vallen.’’ Tegenstanders zeggen al jaren overlast te hebben van de diverse vormen van mijnbouw in het gebied. Mensen voelen zich murw geslagen, maar strijden door. Eventuele schadeclaims zullen niet mals zijn, werd door tegenstanders gezegd. Gräper: ,,Het zorgt voor tweedeling in het dorp.’’ Wat een meerderheid van de politieke partijen betreft is de discussie nog niet over en wordt er in de gemeenteraad verder gesproken.

Nieuws

menu