Adriaan Hoogendoorn: Mensen hebben geen benul waar het hier over gaat

Burgemeester Adriaan Hoogendoorn van Midden-Groningen ziet verbinden als essentie van zijn ambt. Foto Duncan wijting .

Midden-Groningen heeft een kroonbenoemde burgemeester. ,,Heel veel mensen hebben geen benul waarover het hier gaat’’, vindt Adriaan Hoogendoorn.

Donderdagavond, 24 uur na zijn installatie als burgemeester van Midden-Groningen door Commissaris van de Koning René Paas, stond Adriaan Hoogendoorn (60) in Overschild zij aan zij met de bewoners. Op zoek naar de verbinding die hij zegt na te streven. ,,Voor mij is verbinden de essentie van het burgemeestersambt.’’

Motoragent

Hoogendoorn had de ambitie om motoragent te worden, maar zijn ogen waren te slecht. Wel goed genoeg om als klerk tweede klasse raadsvergaderingen te notuleren. Hij was nieuwsgierig en toonde zich ambitieus. En nog. Volgde avondopleidingen en (ook al in de avonduren) een rechtenstudie aan de Erasmusuniversiteit in Rotterdam.

Elke volgende baan bracht, behalve een nieuwe woonplaats voor hem, zijn vrouw Heleen en de kinderen, Hoogendoorn een trede hoger op de ladder. Hij was betrokken bij de fusie van zijn club, het Gereformeerd Politiek Verbond (GPV), met de Reformatorische Politieke Federatie (RPF) tot ChristenUnie. Was gemeentesecretaris in Waddinxveen, toen Arie Slob hem vroeg als burgemeester te solliciteren in Oldebroek, waar hij in 2011 werd benoemd.

Boos en gefrustreerd

In Overschild, waar een heel dorp opnieuw uitgevonden moet worden, trof Hoogendoorn boze en gefrustreerde inwoners. ,,Het wantrouwen is groot, maar ook de saamhorigheid. Soms lopen mensen boos de zaal uit. Dan ga ik er achteraan en zeg: het is heel voorstelbaar dat u boos wordt, maar blijf daar niet in hangen. Mijn opdracht is om mensen recht te doen.’’

In Wezep maakte hij zich sterk om de voorspelde overlast door de uitbreiding van Lelystad Airport binnen de perken te houden. ,,We lijken te hebben bereikt dat de opening wordt uitgesteld. Het Groningse gasdossier is oneindig veel complexer van aard, al was het maar omdat daar heel veel partijen bij betrokken zijn.’’ Het valt hem op dat bestuurders elders in het land weinig besef hebben van de emoties die de gevolgen van de gaswinning voor Groningers met zich meebrengen. ,,Heel veel mensen hebben geen benul waar het hier over gaat.’’

Hotelketen

Zolang zijn huis in Wezep nog niet is verkocht, verblijft Hoogendoorn door de week bij een hotelketen in Westerbroek. ,,We willen eerst ons huis verkopen, voordat we hier iets kopen.’’ Lacht: ,,Zo zijn we opgevoed.’’ Of hij in de toekomst een huis koopt in het aardbevingsgebied? ,,Het huis en de locatie zijn bepalend,. Als dat huis op een plek staat die gevoelig is voor aardbevingen, zullen we het er niet om laten.’’

Hij is een burgervader die wil verbinden, maar Hoogendoorn erkent dat het tot stand van brengen van die verbinding in zijn nieuwe gemeente een puzzel wordt. ,,In verhouding tot mijn vorige gemeente is in Midden-Groningen alles een factor drie groter.’’

Uitdagingen

Hoogendoorn ziet twee belangrijke uitdagingen in Midden-Groningen. Hij wil van drie gemeenten één maken, de meerwaarde van de herindeling verzilveren. De gevolgen van gas- en zoutwinning gaan nog heel lang, heel veel aandacht vragen. ,,Opgeven is geen optie. Bewoners moeten weer perspectief krijgen. Uiteindelijk moeten we van iets negatiefs iets positiefs maken.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu