Afsplitsing in Stadspartij

Marjet Woldhuis - FOTO: ARCHIEF DVHN

Gemeenteraadslid Marjet Woldhuis verlaat de Stadspartij en begint haar eigen politieke beweging. Ze houdt vast aan haar raadszetel.

Tweeënhalf jaar na het koningsdrama dat beoogd lijsttrekker Robert Prummel de kop kostte, zijn er opnieuw grote problemen in de Stadspartij. Marjet Woldhuis zegt het werk als volksvertegenwoordiger binnen de Stadspartij niet te kunnen uitvoeren op de manier zoals die haar voor ogen staat. Woldhuis stapt uit de partij en begint een lokale politieke partij.

'Ik ben een doener'

Na het vertrek van Prummel werd Amrut Sijbolts lijsttrekker van de Stadspartij en fractievoorzitter. Bij de verkiezingen in 2014 verloor de partij twee van haar vijf zetels. Ten koste van Wim Maat en Hans Moerkerk werden Anna Riemersma en Marjet Woldhuis met voorkeursstemmen in de gemeenteraad gekozen.

,,Na de verkiezingen moesten we bijna opnieuw beginnen. We hadden als Stadspartij weinig issues meer: het Forum werd gebouwd en de tram was afgeblazen. Zelf wilde ik vooral initiatieven oppakken die in de stad spelen. Dat hoort een lokale partij naar mijn mening te doen. Ik ben een doener.’’

Passief

Woldhuis vond binnen de partij direct al weinig steun voor haar manier van politiek bedrijven, zegt ze. Een jaar gelden kondigde fractievoorzitter Amrut Sijbolts een koersverandering aan. De Stadspartij zou weer de lokale partij worden, zoals iedereen die kende.

Daar is, zegt Woldhuis, weinig van terecht gekomen. De Stadspartij is naar haar idee te passief. ,,Je ziet in de hele raad dat partijen de agenda van het college van B en W en de ambtenaren volgen. Kwesties die in de stad spelen, worden niet in het stadhuis gebracht. Eigenlijk is alleen de SP daar een uitzondering op.’’

Een voorbeeld daarvan is de discussie over de binnenstadsvisie (geen bussen op de Grote Markt). ,,De SP heeft daar actie om gevoerd en 2500 handtekeningen ingezameld. Dit was bij uitstek voor de Stadspartij een kwestie om ons op te profileren.’’

Wel of niet zetel teruggeven?

Woldhuis zegt in de fractie het gevoel te hebben gekregen dat ze trok aan een dood paard. ,,Uiteindelijk dacht ik eraan om te stoppen als raadslid. Maar daarmee zou ik geen recht hebben gedaan aan de voorkeursstemmen die ik heb gekregen.’’

Amrut Sijbolts betreurt Wolfhuis’ stap en herkent haar woorden niet. Hij vindt dat ze haar zetel moet teruggeven aan de partij. Het enige dat Sijbolts met Woldhuis eens is, is dat de partij na de verkiezingen van ver moest komen. ,,We hebben een nieuwe partijvoorzitter die op zijn manier de bakens verzet. Met die visie geloof ik in een goede toekomst. Het is jammer en niet terecht dat Marjet dit doet. Het doet ook geen recht aan de verkiezingsuitslag. Ze heeft de zetel dankzij de Stadspartij gekregen, dan moet ze die nu teruggeven.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu