Afzwaaiende burgemeester Gerard Beukema van Delfzijl: 'Voor DelfSail 2021 heb ik alvast kamer geboekt in Eemshotel'

Een waarnemer die inmiddels bijna de langstzittende burgemeester is in de provincie Groningen. Gerard Beukema zit al bijna zes jaar in Delfzijl. Een ‘moetje’ of niet, hij gelooft in de nieuw te vormen gemeente Eemsdelta.

De bijna langstzittende waarnemend burgemeester Gerard Beukema van Delfzijl die afzwaait per 31 december als de gemeente Eemsdelta ontstaat.

De bijna langstzittende waarnemend burgemeester Gerard Beukema van Delfzijl die afzwaait per 31 december als de gemeente Eemsdelta ontstaat. Foto: DuncanWijting

Hij is nog van de oude stempel. Burgemeester Gerard Beukema (67) wijst zelf op de grote stapels stukken op zijn bureau. ,,Nee, op Facebook en Twitter zit ik niet.’’ Hij beschikt wel over een tablet. Maar voor hem gaat niks boven vertrouwde stukken op papier.

Bijna zes jaar geleden trad Beukema aan als waarnemend burgemeester van Delfzijl. ,,Dat ik hier zo lang zou blijven, had ik nooit verwacht. Als ik dat had geweten, was ik er niet aan begonnen. Inmiddels ben ik op mijn collega in Veendam na de langstzittende burgemeester in deze provincie.’‘

Hij was 29 jaar, toen hij in 1982 aantrad als PvdA-gedeputeerde. Zestien jaar bleef hij provinciebestuurder. Voordat hij als burgemeester naar Delfzijl verkaste, hield hij zich in twee directiefuncties in Den Haag bezig met belangbehartiging voor provincies. Van de stap terug naar het lokale bestuur heeft hij geen ogenblik spijt gehad. ,,Hier heb je direct contact met de mensen. Als ik door de straten van Delfzijl loop, klampen mensen mij aan. Ze zeggen hier waar het op staat. Daar houd ik van. Dan doe ik dat andersom ook.’’

Beukema glimlacht als hij vertelt over een kleine medische ingreep die hij laatst moest ondergaan in het ziekenhuis in Groningen. ,,Vlak voor de ingreep was er een medepatiënt die nauwelijks bij bewustzijn leek, maar ik hoorde hem toch tegen de verpleegster zeggen: ‘Kiek zuster, òns börgmeester’. Mooi hè?’’

Bij uw aantreden lag er een plan voor de vorming van een supergemeente in Noord-Groningen van 100.000 inwoners.

,,Bij mijn komst ben ik in gesprek gegaan met alle raadsleden hier. Ik had meteen door dat hiervoor geen enkel draagvlak was. Zelf zag ik zo’n megagrote gemeente ook niet zitten. Met 45.000 inwoners wordt Eemsdelta bijna even groot als Het Hogeland. Ik vind dat een mooie maat.’’

De Delfzijlster wethouder Jan Menninga zei onlangs in deze krant dat de variant van de supergemeente G-7 door burgemeesters was bedacht om Delfzijl buitenspel te zetten.

,,Het klopt dat in veel buurgemeenten voor de dominantie van Delfzijl werd gevreesd. Waar die vrees uit voortkwam, heb ik nooit goed begrepen. Financiële problematiek kan geen reden zijn. De grote financiële problemen die wij voorheen kenden, zijn grotendeels opgelost. Samen met Appingedam en Loppersum hebben we een financieel perspectief opgesteld voor de nieuwe gemeente. Voor 2021 komen we uit op een tekort van 6 miljoen dat de jaren daarna oploopt naar 9 miljoen. Een groep ambtenaren uit de drie gemeenten heeft ombuigingsvoorstellen ontwikkeld, waarmee de tekorten kunnen worden weggewerkt. Ik acht de nieuwe gemeente begin volgend jaar in staat een sluitende begroting te presenteren.’’

Hoe graag had u de Eemshaven willen inlijven als Eemsdelta?

,,Ik was groot voorstander van twee havens in één gemeente. Maar dat Eemsmond zich ten lange leste aansloot bij Het Hogeland kwam voor mij niet als een verrassing. Wat ik verbazingwekkender vond, was dat het provinciaal bestuur weigerde verantwoordelijkheid te nemen. Zij stuurde eigenlijk alleen op de fusie van Haren met Groningen. Zodoende waren Delfzijl, Appingedam en Loppersum aangewezen op elkaar.’’

Toch duurde het lang voordat Delfzijl, Appingedam en Loppersum elkaar vonden. Hoe kwam dat?

,,Aanvankelijk was Delfzijl de enige gemeente die openstond voor toenadering tot de directe buren. Appingedam was tot dan toe uitgesproken voorstander van de supergemeente G-7. Waar Loppersum op haar beurt juist weer per se tegen was. Om te voorkomen dat ons in Delfzijl een al te dominante opstelling werd verweten, stelden wij ons een tijdlang afwachtend op.’’

Hoe kijkt u naar de toekomst van Eemsdelta?

,,Ik geloof in deze nieuwe gemeente. Sinds de neuzen allemaal in dezelfde richting staan, werken we eendrachtig samen. Een complicerende factor is dat 60 tot 70 procent van de aardbevingsproblematiek in deze gemeente is geconcentreerd.’’

Hoe laat u Delfzijl achter?

,,Delfzijl staat voor een metamorfose. Drie plekken in het centrum gaan op de schop. Door de versterkingsopgave worden in Delfzijl-Noord bijna 900 woningen gesloopt. De bouw van 1000 nieuwe woningen de komende vijf jaar gaat een enorme dynamiek geven aan onze woningmarkt die jaren op slot zat.’’

Hoe vaak ziet Delfzijl u na de herindeling terug?

,,Af en toe kom ik zeker terug. Ik wil de ontwikkelingen die we hebben uitgezet graag blijven volgen. Voor DelfSail 2021 heb ik al een kamer gereserveerd in het Eemshotel. Bij de vorige aflevering van dit evenement vijf jaar geleden was ik te laat. Noodgedwongen moest ik toen uitwijken naar een hotel in Termunterzijl.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu