Akkerbouw blijft mogelijk op essen

Foto: Archief DvhN

Op de essen tussen Vlagtwedde en Sellingen blijft in de toekomst akkerbouw mogelijk. Ook als die essen over enkele jaren deel uitmaken van nieuw natuurgebied. Dat zegt Jeroen Kuipers, boswachter namens Natuurmonumenten.

Op de essen tussen Vlagtwedde en Sellingen blijft in de toekomst akkerbouw mogelijk. Ook als die essen over enkele jaren deel uitmaken van nieuw natuurgebied. Dat zegt Jeroen Kuipers, boswachter namens Natuurmonumenten.

De essen liggen al eeuwen als glooiingen in het land. Tussen de Weenderstraat en de Wollinghuizerweg in Vlagtwedde zijn ze bijvoorbeeld heel goed zichtbaar. Ze worden ook al eeuwen gebruikt voor de akkerbouw.

Lint
Het gebied tussen Vlagtwedde en Ter Walslage, waarin veel van die essen liggen, gaat nu onderdeel uitmaken van het lange lint natuur dat zich door Westerwolde slingert, van Ter Apel tot Blijham. Grote delen van dat lint zijn in de afgelopen jaren al gerealiseerd. In het Ellersinghuizerveld bijvoorbeeld zijn grote stukken landbouwgrond afgegraven en kunnen flora en fauna nu meer hun gang gaan.

,,Dat gaat ook gebeuren in het grote gebied tussen Vlagtwedde en Ter Walslage'', zegt Kuipers. ,,Een gebied van meer dan 500 hectare. Het bestek voor dat project wordt momenteel gemaakt, in de loop van dit jaar worden bewoners geïnformeerd, onder meer over het feit dat het grondwaterpeil in het gebied iets zal stijgen. Het is de bedoeling dat de schop in 2017 de grond in gaat.''

Cultuurhistorie
Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer, die ook in het gebied actief zijn, hebben daartoe al veel van de betreffende gronden verworven. Ook de essen. ,,Maar die houden dus hun landbouwfunctie'', zegt Kuipers. ,,Dat is een stuk cultuurhistorie dat we willen respecteren. Het is de bedoeling dat we de grond op de essen verpachten aan agrariërs. Daar zijn al afspraken over gemaakt. Zij kunnen er dan extensief gewassen telen, zonder chemische bestrijdingsmiddelen. Precies zoals dat in vroegere eeuwen ook gebeurde.''

Aan de voet van de essen zal, zo zegt Kuipers, ruimte zijn voor koeien. ,,Daar liggen graslanden. En nog wat verder weg van de essen is plaats voor natuurontwikkeling. Bij de rivier de Ruiten Aa, die door dat gebied stroomt, komt ruimte voor bijvoorbeeld wilgen en struiken.''

Voorzitter Jochem Abbes van de Historische Vereniging Westerwolde (HVW) is blij dat de essen het domein van boeren blijven. ,,Daarmee wordt recht gedaan aan een stuk cultuurhistorie. Die wat hoger gelegen gronden waren vroeger, toen grote delen van Westerwolde drassig waren, het meest geschikt voor akkerbouw. Mooi dat ze die functie houden. Het zou nog mooier zijn als er ook veel rogge geteeld gaat worden. Dat gebeurde in het verleden ook veel. Die teelt past bij Westerwolde.''

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu