Meer dan 29.000 bewoners in Nederlandse asielzoekerscentra. 'Hoge instroom aan vluchtelingen gaat maar door, de grens van 30.000 is in zicht'

Het aantal mensen dat het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) opvangt, stijgt dagelijks en heeft inmiddels de grens van 29.000 overschreden.

Ook het asielcentrum in Ter Apel is momenteel helemaal bezet

Ook het asielcentrum in Ter Apel is momenteel helemaal bezet Foto: Boudewijn Benting

Het gaat daarbij niet alleen om asielzoekers maar ook om statushouders die in asielzoekerscentra wachten op een reguliere woning.

,,Al onze opvanglocaties zitten nu in principe vol’’, zegt COA-woordvoerder Leon Veldt. ,,En de hoge instroom aan nieuwe asielzoekers gaat momenteel door, we gaan op weg naar de grens van 30.000 bewoners.’’

Het jaar 2015

Dat aantal werd de afgelopen jaren niet meer gehaald, zo wijzen cijfers van het COA uit. De laatste keer dat het werd overschreden, was in 2015, het jaar van de enorme instroom aan vluchtelingen, vooral afkomstig uit Syrië en Eritrea. Toen verbleven op een bepaald moment meer dan 46.000 mannen, vrouwen en kinderen in de COA-opvanglocaties. Om al die mensen te kunnen herbergen, wemelde het in Nederland toen van tijdelijke noodopvanglocaties.

Een jaar geleden waren zulke noodopvanglocaties nog niet nodig. Toen verbleven in de Nederlandse azc’s ruim 26.000 mensen. Enkele maanden geleden begon de instroom toe te nemen, uit verschillende landen. Het soepeler worden van de coronaregels droeg en draagt daar ook aan bij.

Meer lucht

,,Het gevolg is dat we nu weer noodopvang nodig hebben’’, zegt Veldt. ,,Gelukkig helpen gemeenten ons. Zo komt er tijdelijke opvang in Almelo en ‘s-Gravendeel, dat geeft ons meer lucht.’’ Het COA en het rijk hopen ook dat gemeenten gehoor geven aan hun oproep om snel woonruimte voor statushouders te zoeken. Die kunnen dan het azc verlaten, waardoor daar meer plekken vrijkomen.

Alleenstaande kinderen

Een extra punt van zorg voor het COA is de hoge instroom aan alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’s): kinderen tot 18 jaar die zonder ouders of voogd asiel aanvragen. Een jaar geleden verbleven er nog 382 in Nederland, nu 665. ,,Ze komen uit verschillende landen, één oorzaak voor de stijging is er niet’’, aldus Veldt. De jongsten onder de amv’s worden ondergebracht in een pleeggezin, de 15- tot 18-jarigen worden geherbergd in kleinere opvanglocaties voor amv’s waar ze een speciale begeleiding krijgen. In Drachten is bijvoorbeeld zo’n locatie.

,,Maar door de hoge instroom hebben we ook een tekort aan amv-opvangplekken’’, aldus Veldt. ,,Zulke plekken zoeken we ook.’’

De Afghaanse vluchtelingen verblijven momenteel overigens vooral in noodopvanglocaties van het ministerie van Defensie en niet in die van het COA.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu