Al meer dan 353 miljoen euro uitgekeerd voor schade in aardbevingsgebied Groningen

Schade aan een schuur in Stedum. Foto: archief ANP

Er is in Groningen inmiddels meer dan 353 miljoen euro uitgekeerd als vergoeding voor aardbevingsschade. Dat zegt het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG).

Het aantal ingediende claims blijft onveranderlijk hoog. Zo kwamen er afgelopen week ruim duizend claims binnen bij het IMG, terwijl er 692 schades werden afgehandeld. Door de toename van het aantal schademeldingen dreigt de afhandeling weer te stagneren.

Het IMG zegt dat de doorlooptijd, de tijd die het kost een claim te behandelen, nu ongeveer 175 dagen is. Soms kan de afwikkeling sneller, soms duurt het iets langer, aldus het schadeloket.

Niet alle schades worden overigens geaccepteerd. 49 aanvragen werden afgewezen. Het IMG kent bij gemiddeld 94 procent van de schademeldingen voor fysieke schade een vergoeding toe. Er kwamen afgelopen week 46 bezwaren op de besluiten binnen. Bij 3,6 procent van het aantal besluiten wordt bezwaar gemaakt.

Op stoom

Ook de regeling voor waardedaling van huizen in het aardbevingsgebied begint op stoom te komen. Er zijn al meer dan 9200 aanvragen ingediend door inwoners van de gemeenten Loppersum en Appingedam. Later komen de andere gemeenten in het bevingsgebied aan de beurt. De ingediende aanvragen hebben betrekking op 8400 aanvragers.

Dat er minder huiseigenaren zijn dan ingediende aanvragen komt volgens het IMG doordat mensen soms meerdere panden bezitten of in bezit hadden in het gebied waarvoor de waardedalingsregeling geldt.

Een panel heeft intussen een advies aan het IMG uitgebracht over schades aan mestkelders. De experts concluderen daarin dat die schade in een aantal gevallen het gevolg is van aardbevingen door de gaswinning. Er worden voorstellen gedaan voor de afwikkeling.

Gescheurd

Veel mestkelders in het gasgebied zijn de laatste jaren gescheurd. Daardoor kan er grondwater in de kelders lopen, of verdunde mest kan weglekken. Volgens de experts zijn gemetselde mestkelders overigens veel kwetsbaarder dan betonnen kelders. Vaak begeven voegen het of worden stenen na verloop van tijd poreus.

Het IMG gaat het advies bestuderen. Gewacht wordt nog op rapporten van de TU Delft en TNO over de gevolgen van bodemdaling en -stijging.

Er zijn bij het IMG 1182 schademeldingen van agrarische bedrijven binnengekomen, waarvan er 543 zijn afgehandeld. Er staan nog 639 schades open. Bij veel boerderijen met schade is die inmiddels bekeken door deskundigen. De meeste boeren hebben jaren lang moeten wachten op de afhandeling van hun schadedossier.


Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu