Alarmerend tekort aan medicijnen

FOTO ARCHIEF DVHN

Het aantal geneesmiddelen dat in Nederland slecht of niet leverbaar is, stijgt dramatisch. Apothekers dringen bij de overheid en zorgverzekeraars aan op maatregelen.

Vorig jaar waren er 625 medicijnen voor ernstige ziekten, zoals borstkanker en zware depressie niet of slecht leverbaar. In 2014 waren dit er nog 527 en in 2004 bedroeg het tekort minder dan 100.

Onrust

Apothekers steken volgens hun brancheorganisatie veel tijd in het zoeken naar alternatieven voor bepaalde geneesmiddelen en in het opsporen van voorraden bij leveranciers en collega’s om te kunnen voldoen aan de vraag. ,,Zo kan het echt niet doorgaan. Neem bijvoorbeeld tamoxifen voor borstkanker. Patiënten krijgen vanwege een tekort voor nog maar een maand mee. Dat veroorzaakt veel onrust’’, zegt Mariël Croon van KNMP, de brancheorganisatie voor apothekers.

De lage medicijnprijs is de voornaamste oorzaak. Croon: ,,Veel medicijnen zijn in ons land door regelgeving extreem goedkoop. Nederland is bovendien een relatief klein afzetgebied en daarom minder interessant voor fabrikanten. In het buitenland kunnen ze hun duurdere medicijnen wél verkopen.’’

Import

Wanneer in Nederland een medicijn tijdelijk of definitief niet meer verkrijgbaar is, kan het worden geïmporteerd. Croon: ,,Maar deze medicijnen zijn vaak duurder en worden lang niet altijd door de verzekeraar vergoed.’’ Overstappen op een geneesmiddel van een ander merk dat dezelfde werking heeft, is soms ook mogelijk. ,,Maar bij sommige middelen, zoals het schildklierhormoon en epilepsiemedicatie treden hierbij bijwerkingen op. Dat is heel vervelend voor de patiënt.’’

Fabrikanten zeggen dat er soms ook een gebrek aan grondstoffen voor de productie van een medicijn is, waardoor er een tijdelijk tekort kan ontstaan. Croon: ,,Dat zag je bijvoorbeeld bij het borstkankermedicijn tamoxifen.’’

KNMP pleit er daarom voor dat zorgverzekeraars harde afspraken met fabrikanten maken over de beschikbaarheid van geneesmiddelen.

Zorgen

Ook minister Edith Schippers van Volksgezondheid maakt zich zorgen over de tekorten. ,,Het toenemend aantal geneesmiddelentekorten is een vervelend en hardnekkig probleem. In oktober heeft de minister hierover nog een uitgebreide brief aan de Kamer gestuurd’’, zegt een woordvoerder.

,,Tekorten spelen vaak internationaal, onder meer als gevolg van productieproblemen of een grondstoffentekort veelal in andere landen. In dat geval moet je binnen Nederland zo snel mogelijk zoeken naar een oplossing voor de patiënt, bijvoorbeeld met een alternatief middel. In de meeste gevallen lukt dat ook en blijven de effecten voor de patiënten beperkt. In de Geneesmiddelenwet is geregeld dat een farmaceut moet zorgen voor voldoende voorraad voor groothandelaren of apothekers om in de behoefte te kunnen voorzien. Hierop houdt de gezondheidsinspectie toezicht. Op initiatief van het ministerie is al een werkgroep opgericht waarin alle betrokkenen (overheidsinstanties, patiënten, apothekers, zorgverzekeraars, farmaceuten en groothandels) zoeken naar oplossingen. De jongste cijfers van de tekorten zijn reden om alle partijen te vragen hun inzet verder op te schroeven.’’

Lees ook het plusartikel De odyssee van de apotheker .

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu