Alders: De NAM mengt zich toch in nieuwe versterking

Fotomontage: DvhN/Foto's : ANP/Shutterstock

De NAM bemoeit zich tegen de afspraken in met de toekomstige versterking van huizen in Groningen. Dat zegt Hans Alders, die in zijn nadagen als Nationaal Coördinator een brandbrief stuurde aan minister Eric Wiebes.

De inmenging van het olie- en gasbedrijf komt bij toeval aan het licht. Een NAM-functionaris stuurt op vrijdag 8 juni een e-mail naar een verkeerd mailadres. Zijn bericht was bedoeld voor een medewerker van onderzoeksinstituten TNO en NEN, maar belandt per ongeluk bij de Nationaal Coördinator Groningen.

Concrete voorstellen

In de mail van de Nederlandse Aardolie Maatschappij, die in het bezit is van deze krant, staan berekeningen, analyses en standpunten van het bedrijf over de versterking van 1588 huizen. Het gaat om woningen waarvan de versterking door de minister was opgeschort in afwachting van onderzoek naar de gevolgen van het dichtdraaien van de gaskraan. In de mail geeft de NAM aan TNO en NEN concrete voorstellen voor een lichtere versterking, met in het achterhoofd een nieuwe richtlijn voor bevingsbestendig bouwen.

Hans Alders trekt uit de mail de conclusie dat NAM zich, ondanks herhaalde ontkenningen van minister Wiebes, toch op ondoorzichtige wijze bemoeit met de toekomstige versterking in het aardbevingsgebied. Het is onbestaanbaar dat de NAM zich met de toekomstige versterkingsoperatie bemoeit, schrijft Alders op 12 juni in een brandbrief aan de NAM, NEN en Wiebes.

Brief

In de brief wijst Alders erop dat de minister de Tweede Kamer op 7 juni nog verzekerde dat de NAM niet bij de nieuwe operatie betrokken zou zijn. „De toekomstbeelden zullen niet door de NAM worden gemaakt”, sprak Wiebes toen. „De beoordeling van de te versterken woningen of van de schade zal niet door de NAM gebeuren. De budgettaire beperkingen zullen niet van de NAM komen. De bepaling van de risico’s zal niet van de NAM komen. Allemaal niet.”

Op 13 juni reageert de NAM op de brief van Alders. Het bedrijf ontkent de bemoeienis stellig. In de bewuste mail staat louter technische informatie die de NAM op verzoek van TNO en NEN aanleverde, aldus het bedrijf. „Van ‘het opzoeken van de randjes’, laat staan de suggestie dat NAM zich toch weer in de discussie mengt, is geen sprake”, schrijft manager Thijs Jurgens van de NAM. Hij hekelt het feit dat Alders de zaak direct aanhangig maakte bij de minister zonder eerst om opheldering bij de NAM te vragen.

Ook NEN weerspreekt de beschuldiging van Alders. Het instituut noemt het ‘een misverstand’. NEN had slechts bij de NAM geïnformeerd naar het voorhanden zijn van bruikbare gegevens, schrijft voorzitter Joost Walraven van de werkgroep aardbevingen bij NEN. „Er is dus geen sprake geweest van een uitnodiging van NEN aan NAM om mee te denken, noch van een poging van NAM om in de aan NEN gestelde opgave te participeren.

Nieuws

menu