Alle plannen goedgekeurd; Aardbevingsgebied krijgt 70 miljoen euro voor dorpsvernieuwing en leefbaarheidsprojecten

Foto: Archief Geert Job Sevink

Vijf van de in totaal zeven gemeenten in het aardbevingsgebied hebben plannen voor leefbaarheidsprojecten ingediend. Het bestuur van het Nationaal Programma Groningen (NPG) heeft woensdag bekend gemaakt dat alle 38 plannen zijn goedgekeurd.

Dat betekent dat het NPG in totaal 70 miljoen euro uitkeert. Wat willen de gemeenten eigenlijk?

Vanuit het NPG krijgen zeven gemeenten in het Groninger aardbevingsgebied elk 15 miljoen euro voor concrete projecten, zoals stads- en dorpsvernieuwingsprojecten die op korte termijn kunnen starten.

Dit is een compensatie voor de ellende door het aardgas. Ook krijgt de provincie 15 miljoen euro voor projecten met bepaalde thema’s.

Appingedam

 • 1 project
 • 15.000.000 euro

In Appingedam gaat heel veel gebeuren. De gemeente heeft één plan ingediend, maar dat beslaat direct een heleboel verschillende opgaven. In deze stadsvisie zit onder meer een plan voor De Eendracht. Dit is het terrein waar vroeger de kartonfabriek stond.

Sinds De Eendracht in 2006 failliet ging, is het fabriekscomplex merendeels gesloopt en liggen de 22 hectare grotendeels braak. De gemeente kocht het in 2008 voor 1,5 miljoen euro. Met het geld van het NPG wil zij dit gebied verder ontwikkelen.

In de ingediende plannen van Appingedam is, naast De Eendracht, onder meer de inrichting van het terrein rond de scholencampus opgenomen. Ook het veilig maken van de oversteek van de Woldweg tussen Opwierde en Oling zit in het project.

 

Delfzijl

 • 1 project
 • 10.500.000 euro

Delfzijl vraagt ruim 10 miljoen euro om onder meer de zuidoostwand van het plein de Molenberg te herontwikkelen.

Aan deze kant van het plein bevindt zich onder meer Theater de Molenberg, die een flinke opknapbeurt nodig heeft. Een nieuw complex met een theater, filmhuis en andere kunstvormen is een langgekoesterde wens van politiek Delfzijl. Het college wil het gebied tussen Nieuweweg, Oudeschans, Molenberg, Marktstraat en Havenstraat de komende jaren herontwikkelen. In die omgeving staat bowling- en partycentrum De Bolder, naast het theater, al sinds enige tijd te koop. De overkant van het plein heeft al een oppepper gekregen. Daar opende begin dit jaar Gezondheidsplein Molenberg.

Wethouder IJzebrand Rijzebol wil nog niet teveel kwijt over de plannen. „We moeten eerst met alle betrokkenen om tafel voordat ze dat in de krant lezen.”

Groningen

 • 5 projecten
 • 15.100.000 euro

De gemeente Groningen heeft plannen gesmeed voor het totale bedrag van 15 miljoen euro. Groningen snoept er zelfs een tonnetje extra bij: als alle projecten bij elkaar worden opgeteld hebben zij voorstellen ingediend voor in totaal 15,1 miljoen euro. Volgens woordvoerder Marloes Hingstman komt dit doordat zij een globale inschatting van de kosten hebben gemaakt. Die plannen worden nog verfijnd. „De gemeente krijgt niet meer dan 15 miljoen euro.”

Samen met de bewoners van Ten Boer, Woltersum en Ten Post heeft de gemeente dorpsvernieuwingsplannen opgetekend. Hierin speelt duurzame energie een belangrijke rol. Zo is er geld nodig voor een dorpsenergieplan voor Ten Post. Dit dorp wil in 2025 het eerste energieneutrale dorp van Nederland zijn. Ook wil de gemeente het geld inzetten om een centraal gelegen ontmoetingsplek in Ten Post te realiseren om het gebied toekomstbestendig te maken: door zo’n plek kunnen voorzieningen zoals sport en basisonderwijs in het dorp blijven.

De gemeente wil een gedeelte van het geld gebruiken om het centrumgebied van Ten Boer te herontwikkelen. Dit gebied omvat onder meer het dorpsplein en het Koopmansplein.

 

Het Hogeland

 • 2 projecten
 • 14.600.000 euro

In het Hogeland werden twee projectvoorstellen ingediend. ,,Wij zijn ongelooflijk blij dat onze plannen gehonoreerd worden. Onze centrumplannen waren al zilver, nu kunnen we ze in goud uitvoeren’’, zegt wethouder Kristel Rutgers.

De gemeente vraagt ruim 11 miljoen euro voor het opknappen van (winkel)centra in Winsum, Uithuizen, Uithuizermeeden en Bedum. Zo wordt in Winsum het Boogplein opgeknapt en komt in Uithuizen het Boterdiep terug het centrum in. In Uithuizermeeden worden leegstaande winkels omgebouwd tot woningen om huisvesting naar het centrum te halen. In Bedum moet de omgeving rond bakkerij Hoekstra en de versmarkt meer uitstraling krijgen.

Het tweede project betreft dorpsvernieuwing in Wehe-den Hoorn. Het dorp zit al jaren opgescheept met een leegstaand en vernield hotel, en over anderhalf jaar sluit de vmbo-school in het dorp. Aan de Mernaweg staat de voormalige Sint Jozefschool al meer dan tien jaar te verpauperen. Het rijksmonument uit 1873 is zes jaar geleden wind- en waterdicht gemaakt in de hoop er ooit een museum van te maken. Met 3 miljoen euro van het NPG lijken er kansen.

De regionale erfgoedstichting wil het pand renoveren en er een museum van kunstenaarskring De Ploeg van maken. De bedoeling is schilderijen tentoon te stellen en er workshops, films, lezingen en concerten te houden. Als de verbouwing doorgaat, moet er een goede doorstroming zijn voor auto’s en bussen. Dat kan een katalysator zijn voor de aanpak van de rest van het dorp.

Loppersum

 • 8 projecten
 • 2.335.000 euro

Het grootste bedrag (825.000 euro) is bedoeld voor het centrumplan van Loppersum. In de winkelstraten in het dorp moeten bijna alle winkelpanden worden versterkt. Met het mkb-onderzoekt de gemeente wat er met de panden moet gebeuren. In sommige gevallen kan dat sloop zijn, in andere is versterking mogelijk.

Er gaat 500.000 euro naar 'rommel-erven en rotte kiezen' in de gemeente. Met dat geld worden plannen gemaakt voor kale plekken waar eerst beschadigde woningen stonden, of plekken waar huizen nog zullen verdwijnen. Ook is er 160.000 voor Middelstum.

In dat dorp wordt een woning volledig verduurzaamd, als demonstratieproject. Voorts komt 300.000 euro beschikbaar voor de inrichting van de drie nieuwe schoolpleinen in Loppersum, Middelstum en Stedum. 50.000 euro is bedoeld voor een onderzoek naar de toekomst van sportaccommodaties in Loppersum. Voor energiecoaching komt een ton. Experts kunnen bewoners een advies op maat geven om hun energieverbruik te verminderen.

Provincie

 • 21 projecten
 • 11.176.100 euro

Voor de Provincie Groningen is ook 15 miljoen euro beschikbaar gesteld. In totaal diende de provincie 21 projecten in. Deze variëren van het beschikbaar stellen van geld voor de omscholing en opleiding van installateurs tot het beschikbaar stellen van een bedrag voor natuurinclusieve landbouw. Ook zijn er meerdere initiatieven met als thema energie zoals het project Innovatiemotor Groene Energie en Chemie en wordt er geld gevraagd voor een pilot met een waterstoftrein.

Midden-Groningen en Oldambt

 • 0 projecten
 • 0 euro

De gemeente Midden-Groningen heeft voor het Nationaal Programma Groningen (NPG) nog geen projecten ingediend. De gemeenteraad heeft het college van B en W laten weten mee te willen beslissen over de besteding van het NPG en dat gebeurt in de raadsvergadering van mei.

Burgemeester en wethouders vragen de raad dan in te stemmen met een aanvraag van 2,58 miljoen euro om het dorpsproces in Overschild de komende vijf jaar te ondersteunen (1,28 miljoen).

Het gaat niet om de versterking zelf (de stenen), maar om mensen die de versterking in goede banen moeten leiden en het verhaal van Overschild optekenen (beleving en verhaal in Overschild, 400.000 euro).

Om extra loonkosten als gevolg van de plannenmakerij voor 2019 te dekken vraagt Midden-Groningen 880.000 euro. Burgemeester Adriaan Hoogendoorn van Midden-Groningen zegt dat zijn gemeente ‘bewust terughoudend’ is om aanspraak te maken op de 15 miljoen euro.

,,Dat is een voorschot op toe te kennen geld’’, aldus Hoogendoorn. ,,Wij zijn er niet op uit om dat zo snel mogelijk op te maken. Wij nemen de tijd om in de loop van dit jaar met een door politiek en maatschappij breed gedragen plan te komen, waarvan de hele gemeente Midden-Groningen profiteert.’’

In Oldambt spelen gelijksoortige redenen. De gemeente is nog niet heel lang geleden aangemerkt als aardbevingsgebied en het maken van plannen kost tijd. Zij gaat met dorpsverenigingen en andere partijen om tafel om te kijken wat ze met het geld kunnen doen.

Nieuws

menu