Alliantie tegen windpark N33

FOTO ARCHIEF DVHN

Dorpsbelangenverenigingen bundelen hun krachten in het verzet tegen de mogelijke komst van grootschalige windmolens. Zo hopen ze de aanleg van Windpark N33 te voorkomen.

Dorpsbelangenverenigingen bundelen hun krachten in het verzet tegen de mogelijke komst van grootschalige windmolens. Zo hopen ze de aanleg van Windpark N33 te voorkomen.

,,We slaan de handen ineen om een krachtig signaal af te geven'', meldt voorzitter Bernard Stikfort van Dorpenbeheerteam De Ommelandercompagnie. Hij treedt als woordvoerder op ook namens Dorpsvereniging Scheemda, Dorpsverenigng 't Waar- Nieuw Scheemda, Vereniging Dorpsbelangen Westerlee, Stichting Oldambt Windmolenvrij en Dorpscoöperatie Meeden.

Maandag in Scheemda hadden de dorpsraden van de omliggende dorpen van het geplande Windpark N33 en Stichting Oldambt Windmolenvrij een beraad. ,,Er is geen sprake van draagvlak. Niet voor realisatie van het windpark in het dichtstbevolkte gebied in Oost-Groningen, niet om verder te praten over compensatie en participatie'', constateert Stikfort. De Ommelandercompagnie richt zich op de dorpen Ommelanderwijk en Zuidwending en de buurtschappen Vosseveld, Nummero Dertien, Kibbelgaarn en Veensloot.

Besloten werd om samen op te trekken. Een uitspraak van gebiedscoördinator Emme Groot had kwaad bloed gezet. ,,We zijn verbolgen dat we in de verdere uitwerking van het rapport ‘Windpark N33: Verkenning naar participatie, communicatie en compensatie' grotendeels buitenspel gezet worden. Groot stelt in de uitgewerkte scenario's dat, gelet op het aantal Dorpsraden, belangenorganisaties en plaatselijke ondernemersverenigingen het hem niet raadzaam lijkt deze allemaal aan tafel uit te nodigen.'' Een vreemde zaak, stellen de dorpsbelangenverenigingen. ,,De gebiedscoördinator heeft tot taak om met alle partijen in gesprek te komen.''

Een vervolggesprek met Groot hoeft de alliantie, zoals de dorpsraden zich noemen, niet meer. ,,Er is ruimte voor dialoog. We zijn bereid om met een delegatie naar het Provinciehuis te gaan. Maar als er gepraat wordt dan rechtstreeks met de partijen die er toe doen en niet met een tussenlaag. We zijn niet anti-windenergie. We zijn wel tegen de gepresenteerde plannen en de wijze waarop dit wordt doorgedrukt. We komen op voor de leefbaarheid van dit gebied. Windpark N33 pleegt daar een aanslag op.''Minister Henk Kamp van Economische Zaken wil in 2020 bij de N33 een windmolenpark met 35 megaturbines van 200 meter hoog, laten aanleggen. De molens komen op het gebied van de gemeenten Menterwolde, Veendam en Oldambt. RWE/Essent en Yard Energy willen dit windpark exploiteren.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
Windmolens
menu