'Als aparte opvang veiligelanders niet helpt, wordt hij tussentijds beëindigd'

B en W van Westerwolde stellen voorwaarden aan de speciale opvang voor veiligelanders in Ter Apel Foto: Boudewijn Benting

Als de gescheiden opvang van veiligelanders in Ter Apel niet het gewenste resultaat heeft en bijvoorbeeld tot meer overlast leidt, wordt hij tussentijds beëindigd.

Dat stellen burgemeester en wethouders van Westerwolde in een officiële reactie op het besluit van het ministerie van justitie en veiligheid om in het asielcentrum in Ter Apel veiligelanders in een aparte afdeling te herbergen.

De veiligelanders worden in die afdeling strenger en soberder opgevangen. Het ministerie wil hen zo ontmoedigen naar Ter Apel te komen. Daardoor moet ook de door veiligelanders veroorzaakte overlast in Ter Apel afnemen.

‘Aan de voorkant’

B en W stellen op zich blij te zijn dat de problematiek ‘aan de voorkant’ wordt aangepakt maar stellen wel voorwaarden daaraan. Zo willen ze dat scherp wordt gecontroleerd of de speciale opvang zijn vruchten afwerpt. ,,Als blijkt dat deze opvang op termijn niet tot de gewenste resultaeten leidt, bijvoorbeeld om overlast substantiëel toe- in plaats van afneemt, zal de opvangvorm tussentijds worden beëindigd.’

Nieuws

menu