Puinruimer Thiadens moet weg bij Ambulancezorg Groningen na conflict met raad van toezicht

Jack Thiadens.

Jack Thiadens. Foto Sjouke Hoeksema

Het in zwaar weer verkerende Ambulancezorg Groningen gaat niet verder met interim-bestuurder Jack Thiadens, die was aangesteld om orde op zaken te stellen bij de organisatie.

Directe aanleiding voor het vertrek van Thiadens is het rapport met het veranderplan dat hij vorige week presenteerde. Het spreekt naast grensoverschrijdend gedrag ook van een organisatie die steeds minder goed presteert en waar de Nederlandse Zorgautoriteit en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd alsmaar nadrukkelijker meekijken in de keuken.

De interim-bestuurder is op basis van de uitkomsten van mening dat de raad van toezicht haar werk niet goed genoeg heeft gedaan en zou moeten opstappen. In het veranderplan staat hierover: ‘Hoe kan het - zo vragen medewerkers en buitenwereld zich af - dat problemen die Ambulancezorg Groningen op zijn grondvesten doen schudden min of meer voorbij zijn gegaan aan de RvT (raad van toezicht, red.) , Directie, MT (leidinggevenden), P&O (personeelszaken), OR (ondernemingsraad) en CR (cliëntenraad)?’.

Je kunt dit bericht ook beluisteren als podcast, via Spotify en Apple Podcasts .


Wie moet weg?

Maar de toezichthouders zijn niet van plan om op te stappen, waarna de raad van toezicht en Thiadens het er dinsdagochtend over eens werden dat hij dan zelf per direct weg moet. Gea van Dijk, voorzitter van de raad van toezicht was dinsdagmiddag 23 mei niet bereikbaar voor een reactie. De taken van Thiadens worden voorlopig overgenomen door Gerda Breeuwsma, manager bedrijfsvoering.

In een persbericht stelt Ambulancezorg Groningen dat de raad van toezicht achter ‘de ambities en doelen’ van het veranderplan staat en dat bij het vervolgtraject ‘een ander type leiderschap’ hoort. Het veranderteam schrijft in het rapport dat Ambulancezorg Groningen binnen drie jaar toonaangevend wil zijn in Nederland en bij de top 10 wil horen van goed presterende ambulancediensten.

,,De opdracht van Thiadens was om de bevindingen van onderzoeksbureau Het Zuiderlicht met feiten te onderbouwen”, legt woordvoerder Geke van Gosliga van Ambulancezorg Groningen uit. ,,Met het veranderrapport is dat gebeurd. Nu gaan we een nieuwe fase in en de raad van toezicht is van mening dat dit het beste kan met iemand anders.”

Haperende organisatie

In een reactie laat Thiadens weten dat hij te weinig steun heeft ervaren van de raad van toezicht ‘wat wel nodig is om de nodige veranderingen in gang te zetten’. ‘De conclusies van het veranderteam waren stevig en hard. De inspectie en ook de zorgverzekeraars ondersteunden mijn insteek en aanpak’, aldus Thiadens in zijn schriftelijke reactie. ‘In het rapport staat immers dat er wat moet gebeuren en er al jaren sprake is van een op onderdelen haperende organisatie. Ook het rapport van bureau Zuiderlicht was eerder duidelijk in constateringen over grensoverschrijdend gedrag: er moet echt iets veranderen’.

‘Er is vorige week in de bijeenkomsten met medewerkers door mij namens de organisatie een excuus aangeboden dat we de medewerkers niet altijd goed hebben gefaciliteerd en er niet altijd voor hen waren. De voorzitter van het veranderteam sprak over een verwaarloosde organisatie. Mijn advies aan de raad van toezicht was om zich te beraden op de eigen positie en ruimte te maken voor toezicht die de stevige veranderopgave vanuit goed toezicht kan begeleiden.’ Thiadens laat weten dat de gang van zaken ‘voor het personeel’ te betreuren. ‘Daar is de toewijding groot. De zorg voor patiënten is gelukkig goed en gegarandeerd.’

Bekwaamheid

Uit het veranderrapport kwam vorige week naar voren dat landelijke normen voor aanrijtijden steeds verder uit zicht raken, dienstroosters niet overeenkomen met de zorgvraag van patiënten en collega’s op kleinere ambulanceposten soms maar 15 procent van de tijd onderweg zijn, wat mogelijk gevolgen heeft voor hun bekwaamheid als zorgverlener.

Na berichtgeving in Dagblad van het Noorden en onderzoek door Het Zuiderlicht werd eerder al duidelijk dat er sprake is van grensoverschrijdend gedrag als intimidatie, pesten en cliëntelisme. Ambulancezorg Groningen staat sinds enkele maanden onder ‘stimulerend toezicht’ van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Een volgende stap zou verscherpt toezicht zijn, waarna de inspectie kan ingrijpen.

Daarnaast is de organisatie ook in het vizier bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), dat de kwaliteit van Ambulancezorg Groningen beoordeelt met ‘categorie B’. Er is risico op afzakken naar het laagste niveau, categorie C, blijkt uit het veranderrapport. Naast de NZa en de inspectie zitten sinds kort ook zorgverzekeraars Achmea en Menzis vaker dan normaal aan tafel met Ambulancezorg Groningen. Zij hebben steun toegezegd voor het veranderproces.