Analyse: Vertrek bisschop Gerard de Korte verlies voor Noorden

Het vertrek van bisschop Gerard de Korte naar Den Bosch is slecht nieuws voor het Noorden. En niet alleen voor de katholieken in deze regio.

De kerkleider heeft ook buiten eigen kring veel krediet opgebouwd met waardevolle bijdragen aan het maatschappelijke en politieke debat.

Na de weinig toegankelijke Wim Eijk was De Korte een verademing. ,,Door zijn open opstelling, zijn toegankelijkheid en zijn pastorale hart is hij een geliefd kerkvader’’, oordeelde de organisatie van de Nacht van de Theologie vorig jaar bij De Kortes verkiezing tot Theoloog des Vaderlands 2015 . ,,Het zoeken naar mogelijkheden voor dialoog en het nastreven van oecumene draagt hij een warm hart toe. Hij schuwt vrijmoedige kritiek niet.’’

Ruimte

De benoeming in het grootste bisdom van ons land kwam voor De Korte zelf ook als een donderslag bij heldere hemel. Zo gaat dat in de Rooms-Katholieke Kerk. Solliciteren is er niet bij, laat staan dat gelovigen en pastoraal werkenden een stem hebben in de benoeming van kerkleiders. Rome wikt en beschikt over de strikt geheime voordracht van een kleine kring vertrouwelingen uit het bisdom.

De verdiensten van De Korte liggen op verschillende terreinen. Hij gaf op inspirerende wijze leiding aan het kerkelijk leven van de katholieken in het Noorden. Door vergrijzing en secularisatie slinkt de kerk en moeten parochies in grotere verbanden worden georganiseerd om het priestertekort op te vangen en de financiën gezond te houden. De Korte legde daarbij het oor te luister, gaf ruimte aan inspraak, en wist steeds tot een breed gedragen besluitvorming te komen.

Nieuwe impulsen

Het onder bisschop Eijk vrijwel tot stilstand gekomen contact met andere kerken, kreeg onder De Korte nieuwe impulsen. Van de zo vaak gesignaleerde kramp in het omgaan met ‘andersgelovigen’ is bij hem geen sprake. Gesprekspartners neemt hij serieus. Maar ook buiten de kerkelijke kring trad hij veelvuldig en met open vizier op. Maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en politiek; overal was hij welkom als spreker en luisteraar.

In Den Bosch wacht Gerard de Korte een uitermate lastige taak. Het bisdom raakte zwaar verdeeld na jaren van felle polarisatie tussen behoudende en liberale groeperingen. In de ogen van sommigen is hij ,,een dominee met een mijter’’, en dat is niet bedoeld als compliment.

Deze dominee gaat nu als een missionaris naar het diepe Zuiden. Jammer voor ons, maar een zegen voor Noord-Brabant. Wanneer zijn benoeming een bewijs is dat paus Franciscus het goed voor heeft met de gematigde krachten in Nederland, mag het bisdom Groningen-Leeuwarden met vertrouwen afwachten wie De Kortes opvolger wordt.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu