Veiligelanders krijgen aparte, sobere afdeling in azc Ter Apel: verblijf moet zo onaantrekkelijk mogelijk worden

In het asielcentrum in Ter Apel komt een aparte afdeling voor veiligelanders Foto: Boudewijn Benting

Asielzoekers uit veilig verklaarde landen worden binnen het asielcentrum in Ter Apel voortaan in een aparte, extra beveiligde afdeling gehuisvest, op een heel sobere manier.

Dat heeft het ministerie van veiligheid en justitie bekendgemaakt.

Doel van de maatregel is om het verblijf in Nederland voor Veiligelanders, die in principe niet in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning, zo onaantrekkelijk mogelijk te maken. Hij moet er ook aan bijdragen dat door veiligelanders veroorzaakte overlast vermindert.

Want van die overlast is in Ter Apel al geruime tijd sprake. Hij uit zich onder meer in het plegen van winkeldiefstallen; de gegevens van de politie maken duidelijk dat het bij de daders vaak om veiligelanders gaat.

Ketenmariniers

Om de overlast te beteugelen stelde ‘Den Haag’ vorig jaar Henk Wolthof en Cor de Lange als zogenoemde ketenmariniers aan. Zij zijn blij met het besluit om zo’n afgescheiden en versoberde opvang voor de veiligelanders te creëren.

,,We ondersteunen dat besluit’’, zegt Wolthof. ,,De separate opvang wordt deze week al in gebruik genomen en zal aanvankelijk tot 30 mensen kunnen herbergen. Het gaat daarbij om alleenstaande mannen uit veilig verklaarde landen die zich in Ter Apel hebben gemeld. Ze komen meteen in de aparte afdeling terecht, niet nadat ze overlast hebben veroorzaakt. Het is voor de duidelijkheid dus niet zo dat Ter Apel extra asielzoekers krijgt. Deze mannen kwamen hier sowieso al aan.’’

Extra beveiligingspersoneel

De mannen krijgen geen eet- en leefgeld maar alleen ‘verstrekkingen in natura’ en hebben een dagelijkse meldplicht. Ze mogen het azc wel verlaten maar worden bij het binnenkomen en weggaan steeds gecontroleerd en krijgen ook extra beveiligingspersoneel om zich heen. Ook wordt hun asielprocedure versneld afgewerkt zodat ze op heel korte termijn Nederland weer moeten verlaten.

,,Op al deze manieren willen we deze groep ontmoedigen om naar Ter Apel en Nederland te komen’’, zegt Wolthof. ,,We gaan er daarbij van uit dat het verhaal over de versoberde opvang zich snel rondspreekt. We hebben hoge verwachtingen van deze aanpak.’’

Niet alleen in dat van Ter Apel maar ook in het asielcentrum in Budel komt zo’n separate en sobere opvang voor Veiligelanders. Ook daar melden zich namelijk nieuwe asielzoekers. ,,Op de lange duur hopen we dat er ergens in het land een volledig aparte locatie voor deze doelgroep komt’’, zegt De Lange. ,,Solidariteit van andere gemeenten is daarbij ook belangrijk.’’

Burgemeester Jaap Velema van Westerwolde verwelkomt de aparte opvang ook. ,,Maar ook wij zien liever dat die ergens anders in het land komt, om de druk op Ter Apel te verlichten. Want er komen door deze opvang dan geen extra asielzoekers in Ter Apel bij, de veiligelanders leggen wel een druk op het dorp.’’


Nieuws

Meest gelezen

menu