Arbeidsinspectie onderzoekt misbruik vreemdelingen in Groningse horeca

In de Groningse horeca zouden vreemdelingen werken voor lonen ver onder het minimum. Foto: ANP

De Arbeidsinspectie doet onderzoek naar aanleiding van een aantal meldingen van ‘ernstige benadeling’ van vreemdelingen in de Groningse horeca. Dat schrijft de minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in reactie op vragen van Kamerlid Van Kent (SP).

Van ernstige benadeling is sprake als een werkgever de arbeidswetten voor minimumloon, arbeidstijden, arbeidsomstandigheden en legaal werk een of meerdere malen overtreedt. Van Kent stelde de Kamervragen naar aanleiding van een artikel in Dagblad van het Noorden over de uitbuiting van vreemdelingen.

Strafrechtelijk vervolgen