Armoedeval 'reëel probleem' in Midden-Groningen

Wethouder Peter Verschuren van Midden-Groningen. Foto: FotoKlick Fotografie

Armoedeval is een ‘reëel probleem’ in Midden-Groningen. Uit onderzoek blijkt dat alleenstaande ouders en gehuwden met kinderen er respectievelijk maximaal 126 en 217 euro per maand op achteruit gaan als ze door een hoger inkomen net buiten de minimaregelingen vallen.

Armoedeval is het fenomeen dat iemand er in inkomen op achteruit kan gaan als hij werk vindt. De armoedeval wordt veroorzaakt doordat toeslagen voor de huur en de zorgverzekering omlaag gaan en gemeentelijke minimaregelingen wegvallen.

Bedragen zijn extremen

Burgemeester en wethouders van Midden-Groningen heeft, op verzoek van de gemeenteraad, kenniscentrum voor werk en inkomen Stimulansz gevraagd voor verschillende groepen mensen te berekenen hoe groot de armoedeval kan zijn.

Alleenstaanden hebben vrijwel nooit te maken met een lager inkomen als ze betaald werk vinden, blijkt. Voor alleenstaande ouders en gehuwden met kinderen ligt dat anders. Zij kunnen er maximaal 126 (alleenstaande ouders) en 217 euro per maand (gehuwden met kinderen) op achteruit gaan als ze door een hoger inkomen net buiten de minimaregelingen vallen.

Daarbij moet worden aangetekend dat deze bedragen extremen zijn die alleen gelden voor mensen die eerder maximaal gebruik maakten van de regelingen en veel bijzondere bijstand ontvingen. In de meeste situaties zal de armoedeval beduidend kleiner zijn.

Nadelen toeslagen- en regelingensysteem

Wethouder Peter Verschuren spreekt in een persbericht van een reëel probleem. ‘Dit onderzoek toont weer eens de nadelen aan van het ingewikkelde toeslagen- en regelingensysteem dat we als samenleving hebben opgebouwd.’

Stimulansz noemt in zijn rapport ook de mogelijkheden die de gemeente heeft om de armoedeval kleiner te maken. De gemeente kan bijvoorbeeld een uitstroompremie geven aan mensen die aan het werk gaan of minder strikte inkomensgrenzen hanteren voor de minimaregelingen.

B en W bespreken we de uitkomsten van het onderzoek 3 september met de gemeenteraad. Verschuren: ‘Dan bekijken we ook de mogelijke gevolgen ervan voor ons minimabeleid. Maar voor een echte oplossing van het probleem van de armoedeval is vooral de landelijke politiek aan zet.’

Nieuws

menu