Bypass Boerakker 7 uur dicht

De toekomstige N388 bij de nieuwe brug ter hoogte van de Bevervallei (rechts). Afbeelding: Prolander / www.zuidelijkwesterkwartier.nl

De provincie sluit de N388 tussen Boerakker en Sebaldeburen maandag overdag af voor een noodreparatie. Het asfalt op de bypass naast de bouwplaats bij Boerakker is kapot.

Prolander bouwt de brug in het kader van de Gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier. De brug komt boven een nieuwe natuurverbinding tussen Bakkerom Zuid (aan de westkant van de weg) en de Bevervallei aan de andere kant van de weg te liggen. Op de oude plek van de weg komt ook een stuw. Die zorgt onder normale omstandigheden voor verschillende waterpeilen en wateraanvoer. Bij hoog water sluit de stuw de Bevervallei af.

De werkzaamheden begonnen in september met de aanleg van een korte parallelweg voor het verkeer. Op die bypass is het asfalt nu zo slecht dat de provincie bang is voor onveilige situaties. Maandag wordt het vervangen en is er tussen 9 en 16 uur een omleiding tussen de A7 en Sebaldeburen/ Oldekerk. Prolander verwacht dat de bypass tot in de zomer in gebruik blijft.

Nieuws

menu