Automobilisten moeten bij Grijpskerk op de rem

Raadslid Geertje Dijkstra-Jacobi wijst op de weg naar Lauwersoog. Bij Grijpskerk mag nu nog 80 kilometer per uur worden gereden. Dat wordt 50. FOTO DVHN

Bij Grijpskerk moet het doorgaand verkeer binnenkort zijn snelheid aanpassen.

Bij Grijpskerk moet het doorgaand verkeer binnenkort zijn snelheid aanpassen.

Ter hoogte van Grijpskerk mag op de Kievitsweg/Waardweg (N388) naar Lauwersoog nu nog 80 kilometer per uur worden gereden. Al jarenlang pleiten ondernemers voor verlaging van de snelheidslimiet, van 80 naar 50 kilometer per uur. Die wens lijkt binnen afzienbare tijd in vervulling te gaan.

Onveilige situaties
Vooral sinds het bedrijf Fieten uit Hollandscheveld ter plaatse een onbemand tankstation opende is het op bepaalde uren op werkdagen, maar ook in de weekeinden, veel drukker geworden. Die drukte neemt dusdanige vormen aan dat volgens burgemeester Bert Swart van Zuidhorn nogal eens sprake is van onveilige situaties. Hij kondigt aan dat de bebouwde komborden worden verlegd. De Rietlanden behoort straks tot de bebouwde kom. Daarmee wordt ter plekke een 50-kilometersnelheid van kracht.

Op de Friesestraatweg blijft de limiet gehandhaafd op 80.

Nieuws

Meest gelezen

menu