B en W Groningen voelt niets voor uitstel in plannen voor de Lagelandpolder: 'Inspraak kan ook digitaal en telefonisch'

Polder Lageland bij Meerstad. Foto: DvhN

Net als de bewoners van de polder Lageland vraagt een groot deel van de Groningse gemeenteraad om de gemeentelijke plannen voor de polder even op pauze te zetten. Maar volgens het college kan de inspraak, ondanks corona, gewoon doorgaan.

De Lagelandpolder is in bezit van de gemeente Groningen en ligt ten oosten van de stad, tussen Ten Boer en Harkstede. Voorheen was het gebied landbouwgrond, maar de gemeente wil er nu 250 hectare aan zonnepanelen realiseren. Daarnaast komt er mogelijk een testcentrum voor een nieuwe, elektrische en supersnelle trein, de Hyperloop.

‘Gemeente moet rekening houden met natuurwaarden en omwonenden’

De plannen leiden tot onrust bij de bewoners van het buurtschap. Als hun polder én een enorm zonnepark én een Hyperloop-testbaan krijgt, gaat dat ten koste van natuurschoon, dieren en hun eigen woongenot, vrezen ze. Ze zijn nadrukkelijk niet tegen de komst van zonnepanelen, maar vragen zich af of het niet wat minder kan. In een werkgroep ontwikkelen ze alternatieve plannen voor Lageland.

Die plannen zouden ze graag met de gemeente bespreken, maar ze hebben het gevoel dat hun inbreng er nauwelijks toe doet. „Wij hebben feitelijk niets te vertellen, want die 250 hectare blijft het uitgangspunt”, stelde bewoonster Alie Holtes Alserda tijdens een commissievergadering van de gemeenteraad. „Hoe denkt u zo rekening te houden met de natuurwaarden, met de wensen van omwonenden?”

‘Fysieke bijeenkomsten zijn echt nodig om iedereen te betrekken’

Daarbij maakt de coronacrisis het nu al maanden onmogelijk om fysiek bij elkaar te komen voor inspraak. De Lagelandbewoners hebben een poging gedaan om digitaal te overleggen, maar zijn niet tevreden met de gang van zaken. „Op deze manier vind ik het participatieproces bijzonder stressvol en ik denk niet dat ik het emotioneel volhoud”, bekende bewoonster Vlasta van der Veen.

De SP, het CDA, de Stadspartij, de Partij voor de Dieren en 100% Groningen maken zich zodanig zorgen over die signalen dat ze het college opriepen om te wachten totdat er weer samenkomsten mogelijk zijn. „Het moet mogelijk zijn om iedereen goed te betrekken en te informeren”, vindt Herman Pieter Ubbens (CDA). „Daar zijn fysieke bijeenkomsten wel echt voor nodig.”

Oppositie vindt 250 hectare zonnepanelen in Lagelandpolder te veel

De raad heeft nog niet besloten over de grootte van het zonnepark. De oppositie vindt unaniem dat 250 hectare wel heel veel is voor de betrekkelijk kleine polder, ook al moet de gemeente meters maken om ervoor te zorgen dat Groningen energieneutraal is in 2035. „Als u ál die meters hier in de Lagelandpolder wilt maken”, waarschuwde SP’er Jimmy Dijk het college, „leidt dat er alleen maar toe dat welwillende mensen zich tegen de energietransitie keren.”

Wethouder Roeland van der Schaaf wees erop dat het college alleen maar uitvoert wat de raad zelf heeft besloten: „In 2012 is al de keuze gemaakt om te onderzoeken of we hier een energielandschap kunnen realiseren. Nu nemen we daar verdere stappen in en het geeft geen pas om alle ontstane onrust dan op het bordje van het college neer te leggen.”

‘Er blijft nog een groot gebied over om keuzes in te maken’

Het blijft de bedoeling om een zonnepark van 250 hectare aan te leggen, stelt Van der Schaaf. „De bewonersparticipatie is er niet op gericht om dat ter discussie te stellen. Maar er blijft dan nog een heel groot gebied over om keuzes in te maken. Ik ben ervan overtuigd dat we het samen zo kunnen inpassen dat de woon- en leefkwaliteit van hoog niveau blijft.”

Hoewel hij erkent dat er ‘nadelen kleven’ aan inspraak op afstand, vindt de wethouder dat die best kan doorgaan. „Niet alles hoeft in videomeetings, de omgevingsmanager voert ook één op één telefoongesprekken. Zodra het weer kan, organiseren we weer fysieke bijeenkomsten. Tot die tijd gebruiken we onze mogelijkheden om digitale participatiesessies te houden.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu