B en W van Het Hogeland willen besluitvorming over De Tirrel opschorten

De Tirrel in Winsum moet in 2022 klaar zijn.

Burgemeester en wethouders van Het Hogeland stellen de gemeenteraad voor besluitvorming over het al dan niet laten doorgaan van de bouw van De Tirrel in Winsum op te schorten. De bouw van het multifunctionele gebouw kost bijna 10 miljoen meer dan begroot.

‘Wij vinden dat er op dit moment nog teveel onzekerheden zijn die een goed gewogen besluit in de weg staan’, stelt verantwoordelijk wethouder Kristel Rutgers in een persbericht.

‘De Tirrel is een project van een dusdanig gewicht dat besluitvorming alleen kan plaatsvinden wanneer het voorstel volledig en correct is. Wij vinden dat op dit moment niet het geval.’

Extern bureau ingeschakeld

B en W hebben een extern bureau ingeschakeld, dat het complete dossier zal doorlichten. Vervolgens zal het een advies uitbrengen over volledigheid en betrouwbaarheid van de voor besluitvorming aanwezig informatie. Dat gaat enkele dagen duren.

De gemeenteraad zal de resultaten van het onderzoek ook ontvangen.

Besluitvorming moet uiterlijk 13 oktober plaatsvinden.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu