B en W van Het Hogeland willen besluitvorming over De Tirrel opschorten

De Tirrel in Winsum moet in 2022 klaar zijn.

Burgemeester en wethouders van Het Hogeland stellen de gemeenteraad voor besluitvorming over het al dan niet laten doorgaan van de bouw van De Tirrel in Winsum op te schorten. De bouw van het multifunctionele gebouw kost bijna 10 miljoen meer dan begroot.

‘Wij vinden dat er op dit moment nog teveel onzekerheden zijn die een goed gewogen besluit in de weg staan’, stelt verantwoordelijk wethouder Kristel Rutgers in een persbericht.

Nieuws

menu