BMWE-gemeenten vinden elkaar

De vier gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond (BMWE) gaan vooralsnog samen verder. Ze willen de herindeling niet langer frustreren.

Wel houden ze de deur naar een Noord-Groningse supergemeente (G7) open, stelt burgemeester Koos Wiersma van De Marne. ,,Delfzijl, Appingedam en Loppersum kunnen nog aanhaken. Wij blijven meewerken aan de inspanningen van de provincie voor de G7.’’

Voor Bedum, De Marne en Eemsmond is de G7 nog steeds de eerste keuze, Winsum is steeds voorstander geweest van de BMWE-variant.

De vier gemeenten, die al op veel terreinen samenwerken, spreken van een tweesporenbeleid. Nu de haalbaarheid van de G7 onzeker lijkt, is de BMWE-variant volgens hen een goede tweede keus.

Volgens Wiersma is er geen sprake van druk van buitenaf. ,,Wij vinden het zelf een goede stap om toch beweging te krijgen Noord-Groningen.’’

Het gaat om een voorstel van de vier colleges, dat over twee weken voorligt in de gemeenteraden.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu