Baangarantie voor SW’ers in Oost-Groningen

Werknemers van Wedeka. FOTO ARCHIEF DVHN

Met een akkoord tussen bonden en werkvoorzieningschappen Synergon in Winschoten en Wedeka in Stadskanaal is het werk van 3700 mensen tot aan hun pensioen gegarandeerd.

Gea Lotterman van FNV Overheid spreekt van een opmerkelijk akkoord. ,,Het is niet niks dat er voor zoveel mensen garantie wordt afgegeven dat ze tot aan hun pensioen werk hebben. Wie kan dat zeggen.”

Onder de 3700 mensen die in de sociale werkvoorziening (SW) werken voor Wedeka en Synergon bestond lange tijd onzekerheid over voortzetting van hun dienstverband. Weliswaar hebben mensen die al in de SW actief zijn, in principe een baangarantie. Met het sluiten van het zogenoemde Akkoord van Westerlee en met de opening van nieuwe CAO-onderhandelingen bestond daar onder het SW-personeel veel onzekerheid over. SW’ers gingen eind vorig jaar in Stadskanaal de straat op om te demonstreren voor behoud van hun werk

,,Over de baangarantie bestond aardig wat ruis op de lijn”, zegt Lotterman. De onderhandelingen met de besturen van beide werkvoorzieningsschappen verliepen verre van gladjes. ,,Het ging niet van harte.” Op aandringen van het personeel onderhandelden de bonden over aanvullingen op het Akkoord van Westerlee.

Dat Akkoord behelst dat er vanuit Den Haag miljoenen euro’s beschikbaar zijn voor werkgelegenheidsinitiatieven. Onderdeel is dat 60 procent van de SW’ers uitstroomt naar regulier werk. De SW’ers waren bang dat ze op straat zouden komen te staan als hun detachement bij een bedrijf beëindigd zou worden. De vrees werd gevoed omdat volgens het Akkoord van Westerlee Synergon en Wedeka moeten worden omgevormd tot een nieuw bedrijf.

Het nieuwe akkoord zorgt er voor dat de SW’ers bij Synergon en Wedeka hun arbeidscontract en rechten behouden, ook na afbouw van de SW-bedrijven. ,,De bedrijven hebben een inspanningsverplichting toegezegd. De SW’ers komen niet voor hun pensionering achter de geraniums.”

Over de baangarantie is door de bonden sinds eind vorig jaar onderhandeld met de twee werkvoorzieningschappen. Woensdag tekenen alle partijen voor de baangarantie.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu