Bart Hof is zijn naam definitief kwijt

Te verwarrend voor het publiek. Die argumentatie voerde advocaat Jarl Koning van Red Audio twee weken geleden voor de rechtbank aan en hij kreeg daarin onvoorwaardelijke steun van de rechter. Zoals iemand die Albert Heijn heet geen supermarkt onder die naam mag beginnen, zo is het Bart Hof niet toegestaan om een audiobedrijf met die naam te hebben.

Te verwarrend voor het publiek. Die argumentatie voerde advocaat Jarl Koning van Red Audio twee weken geleden voor de rechtbank aan en hij kreeg daarin onvoorwaardelijke steun van de rechter. Zoals iemand die Albert Heijn heet geen supermarkt onder die naam mag beginnen, zo is het Bart Hof niet toegestaan om een audiobedrijf met die naam te hebben.

Hij heeft naar de mening van de rechter in 2013 afstand gedaan van zijn bedrijf en daarmee ook het recht verspeeld op zijn eigen naam als handelsnaam. Want, zegt de rechtbank: er is inderdaad sprake van verwarringsgevaar, omdat het hier om twee audiobedrijven gaat.

Terugvragen
Bart Hof stapte twee jaar geleden na een korte samenwerking met de nieuwe mede-eigenaar Jan Peter van Amerongen uit het door hem opgerichte bedrijf. De zaak bleef Hof Audio, Licht, Beeld heten en Bart Hof richtte zijn eigen bedrijf ProBart op.

Afgelopen najaar merkte Bart Hof dat de naam van zijn oude bedrijf Hof Audio, Licht, Beeld veranderd was in Red Audio. Voor hem reden om in contact te treden met eigenaar Van Amerongen om de naam Hof terug te vragen.

Domeinnamen
En omdat in zijn beleving de domeinnamen www.hof.nl en www.hofeventsupport.nl nog altijd op zijn naam stonden, leek het de audioman verantwoord om de bedrijfsnaam van ProBart om te zetten in Hof Eventsupport & AV.

Volgens zijn advocaat Douglas Mensink is de overeenkomst waar de overdracht van de domeinnamen in zou moeten staan, nooit ondertekend omdat zijn cliënt juist die domeinnaam niet op wilde geven. De rechter gaat daar echter in zijn vonnis niet in mee en vindt dat met de verkoop van het bedrijf die domeinnamen toebehoren aan de huidige eigenaar. Of Red Audio de naam Hof wel of niet actief gebruikt, vindt hij niet relevant.

Van de gevel
Bart Hof moet de naam Hof onmiddellijk van de gevel halen en de twee domeinnamen moeten binnen een week bij de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland op de naam van Van Amerongen zijn gezet. In de ogen van de rechter roept het beeldmerk dat Hof voert met de rode ballen ook te veel associaties op met vroeger. Dat mag daarom eveneens niet meer.

De proceskosten van bijna zevenduizend euro komen voor rekening van Bart Hof.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu