Bedrijven failliete Talen mogelijk snel verkocht

Brand bij Talen in Stadskanaal in 2017 Foto: Huisman Media

De twee vestigingen in Stadskanaal en Staphorst van het failliete afvalverwerkingsbedrijf Talen worden mogelijk volgende week al verkocht.

Curator Jelle Damstra van Arslan & Ter Wee Advocaten uit Zwolle zegt dat er behoorlijk veel belangstelling is voor de opstallen. De interesse is dermate groot en serieus dat hij een snelle verkoop verwacht. ,,Dat heeft ook mijn voorkeur. Er ligt een hoop rommel op de terreinen en dat moet opgeruimd worden.’’

Belastingdienst

Het faillissement van Talen Recycling werd 21 mei uitgesproken. Een van de aanvragers was de belastingdienst, die een vordering van zo’n 250.000 euro bij het bedrijf heeft. Andere schuldeisers zijn onder meer de provincie Groningen, voor ruim zes ton, en de gemeente Staphorst.

Of er een doorstart komt en wat de gevolgen zijn voor het personeel, daarover is volgens Damstra nog niks te zeggen. Het werk op beide bedrijven ligt stil. Er wordt wel afval opgehaald, maar dat wordt niet naar de locaties in Stadskanaal en Staphorst gebracht.

Oorzaak faillissement

De totale schuldenlast van Talen is evenmin duidelijk. Er melden zich nog steeds crediteuren. Over de oorzaak van het faillissement is ook weinig te zeggen: ,,Het is te vroeg voor een inventarisatie. De eerste insteek is het onroerend goed zo snel mogelijk verkopen en zoveel mogelijk geld genereren voor de schuldeisers.’’

De kans dat de provincie Groningen iets terugziet van de 625.376,13 euro is vrijwel nihil. Damstra is voorzichtig over de opbrengst van de verkoop: ,,Met een beetje geluk krijgt de belastingdienst nog wat.’’

Brand in Stadskanaal

Het bedrag dat de regionale overheid bij Talen claimt, vloeit voort uit de brand die in 2017 bijna een week woedde op het terrein in Stadskanaal. Omdat de eigenaar verzuimde de rommel op te ruimen, huurde de provincie een specialist in en stuurde de rekening naar het recyclebedrijf. Die is nog niet voldaan.

Talen huurde ook in Meppel een terrein. Daar ontstond vorig jaar een grote brand. Ook de gemeente Meppel wil nog een bedrag van 50.000 euro aan dwangsommen innen.

De nieuwe eigenaar van het afvalverwerkingsbedrijf moet overigens meteen in conclaaf met de gemeente Stadskanaal. De nasleep van de brand maakt dat het college voorlopig niet meewerkt aan een milieuvergunning voor de uitbreiding van de activiteiten op het terrein aan de Wagenmaker.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu