Bedum: doe meer met burgers

Bedum: doe meer met burgers

BEDUM De gemeente Bedum kan meer doen met inwoners. Dat zegt de eigen rekenkamercommissie, na een onderzoek naar de mogelijkheden om mensen bij beleid te betrekken.

BEDUM De gemeente Bedum kan meer doen met inwoners. Dat zegt de eigen rekenkamercommissie, na een onderzoek naar de mogelijkheden om mensen bij beleid te betrekken.

Uit een enquête en rondetafelgesprekken blijkt volgens de commissie dat veel van wat burgers kunnen en willen onbenut blijft. Meer dan zeventig procent van de ondervraagden wil meedenken of meedoen en bijna zestig procent is bereid om één tot vijf uur de handen uit de mouwen te steken. Dat betreft vooral korte projecten voor sport en buurt en wijk of welzijn.

Het is een trend bij lokale overheden om burgers meer invloed te laten hebben op de eigen woon- en leefomgeving. Mogelijkheden daartoe zijn er genoeg in de gemeente. Bedum benadert de mensen echter vooral op de klassieke manier. Het gevolg is dat slechts vijf procent van de inwoners zelf het initiatief neemt en activiteiten uitvoert. Tien procent gaat naar informatieavonden, maar opties als referendum en burgerinitiatief worden niet gebruikt.

Bedum staat, aldus het rapport, open voor ideeën over de inrichting van openbare ruimte, zoals type stoeprand, lantaarnpalen en bomen en gaat met haar inwoners in gesprek tijdens dorpsronden, maar die krijgen verder niet te horen welke rol ze in de uitvoering kunnen spelen.

De waardering voor het project wijkaanpak Bedum-Oost blijft onder de 5 en ook dat zit vooral in de lage graad van participeren. De rekenkamercommissie noemt het niet uitbouwen van de uren van de opbouwwerker als mogelijke oorzaak. Niet alles loopt ook vlekkeloos bij Bedum-Oost. Het bereiken van de jongeren, de afhankelijkheid van de opbouwwerker en het gegeven dat er slechts enkele actieve sleutelfiguren zijn, wordt gezien als knelpunten.

De raad besloot inmiddels wel al om de wijkaanpak ook op Bedum-West toe te passen. Ook al zijn de condities voor zinvolle participatie nog niet optimaal. Onder meer omdat de mogelijkheden van de burgers onvoldoende bekend zijn.

Een van de conclusies is dat de ambtelijke organisatie onvoldoende verbindt tussen bewonersverenigingen en buurten enerzijds en de beleidsplannen anderzijds. Bewoners willen, aldus de commissie, meer serieus worden genomen.

Dat zou bijvoorbeeld kunnen door meer tijd en aandacht te besteden aan het nakomen van afspraken en projecten voor een langere periode te begeleiden. Ook moeten modernere methoden en technieken worden gebruikt.

B en W zeggen blij te zijn met de conclusie dat Bedumers meer vrijwilligerswerk verrichten dan in de rest van Nederland, maar zetten vragen bij het onderzoek. Immers, de vragen over wijkaanpak werd maar door 132 mensen beantwoord en er schoven slechts 22 mensen aan bij de rondetafelgesprekken. Het gaat daarom te ver om op basis daarvan te pleiten voor een cultuuromslag en uitbreiding van de uren van de opbouwwerker.

Ook wijst het college bij monde van burgemeester Henk Bakker op het feit dat de wijkaanpak Bedum-Oost een pilotproject is en het niet voor de hand ligt om daar al verstrekkende conclusies aan te koppelen.

Nieuws

Meest gelezen

menu