Bedum en Onderdendam strijden voor Boterdiep: blaas uitbreiding FrieslandCampina maar af

De nieuwe fabriek van FrieslandCampina in Borculo, hier nog in aanbouw, dient als voorbeeld voor de uitbreidingsplannen in Bedum. Foto FrieslandCampina

De uitbreiding van FrieslandCampina in Bedum moet compacter, vindt een groep inwoners. Dan hoeft het Boterdiep niet worden omgelegd. Ze doen zelfs een oproep aan de lokale politiek om het project maar af te blazen.

De zuivelproducent wil de capaciteit van de huidige vestiging verdubbelen. Het plan is om een nieuwe melkpoederfabriek bij te bouwen aan het Boterdiep. Een kolos met een oppervlakte van 100 bij 250 meter en twee torens van 50 meter hoog. De eeuwenoude vaarweg moet daarvoor worden omgelegd. Een aantal inwoners is daar fel op tegen.

Op de tweede bijeenkomst donderdag in het Trefcentrum in Bedum, waarbij burgers mochten meepraten over hoe de nieuwe fabriek het beste in de omgeving in te passen gingen mensen uit Bedum en Onderdendam een stap verder en kwamen met een tegenvoorstel. Dat was eerder die dag al voorgelegd aan de directie.

Historische vaarweg

Zij willen dat de uitbreiding op de bestaande locatie wordt gebouwd. Daarmee hoeft de vaarweg niet worden verplaatst en worden historische zichtlijnen niet verpest. De waterzuivering naast de huidige fabriek moet dan wel naar de overkant van het Boterdiep. FrieslandCampina wil daar niet aan, onder meer vanwege extra kosten en productietechnische redenen.

De gemeente Bedum en FrieslandCampina zijn al enkele jaren in overleg over de uitbreidingsplannen. Het college staat er positief tegenover omdat het, benadrukte wethouder Johannes de Vries (CDA) nog eens, het direct 100 fte’s oplevert en indirect 400 fte’s: ,,Bedrijven die niet meer investeren, verdwijnen.’’

De inwoners laten weten niet tegen uitbreiding te zijn, de economische noodzaak wordt onderkend, wel tegen de stelligheid waarmee een en ander gepresenteerd wordt. Over andere opties mag niet worden gepraat.

Tegen het zere been

Dat is tegen het zere been van inwoners uit Bedum en Onderdendam. Zij zijn inmiddels bezig Stichting Behoud Boterdiep op te richten, met als doel bescherming van natuur, landschap, erfgoed en ruimte.

De stichting doet een beroep op college en gemeenteraad. Woordvoerder Lolke Weegenaar: ,,FrieslandCampina zegt te staan voor maatschappelijk verantwoordelijk ondernemen. Dat blijkt niet uit dit plan, dat een aantasting is van ons cultuurerfgoed. Ons inziens staan de kosten voor het bedrijf niet in relatie tot de kosten voor de samenleving voor de komende 50 jaar, vanwege het dempen van het Boterdiep en het verlies aan landschappelijke waarde en erfgoed.’’

Schaamlap

De groep is ook niet te spreken over hoe gemeente en FrieslandCampina de bevolking erbij betrekt en met name over het gebrek aan inspraak. Weegenaar: ,,Op voorhand werd gesteld, dat de bouw zelf en het verleggen van het Boterdiep vertrekpunt was. Je vraagt participatie van burgers, als ze op hoofdzaken maar hun mond houden. Het ‘meekleuren’ is een schaamlap zodat gesteld kan worden dat de burgers betrokken zijn geweest. Eigenlijk is het denigrerend wat de gemeente doet. Wel fel gekant tegen de 380 KV hoogspanningsverbinding boven Bedum, maar voorstander van een megafabriek die veel schadelijker is voor het landschap.’’

Behoud Boterdiep doet daarom zelfs een oproep aan college en raadspartijen: ,,Provincie en gemeente hebben in 2014 een begrijpelijke afweging gemaakt voor werkgelegenheid. Maar de balans is weg. Nu we weten hoe megagroot het monster wordt moeten ze het afblazen.’’

Nieuws

menu