Verdwijnt vergoeding voor behandeling in slaapcentrum uit het basispakket? Zorginstituut wil wetenschappelijk bewijs dat patiënten hier baat bij hebben

Foto: Kees van de Veen Foto: Kees van de Veen

Zorg die niet bewezen effectief is, zal vaker uit het basispakket verdwijnen. Onder meer slaapcentra in ziekenhuizen moeten gaan aantonen dat patiënten baat hebben bij een behandeling, anders wordt die niet langer vergoed.

Zorginstituut Nederland, dat in opdracht van de overheid het basispakket bewaakt, kondigt vandaag aan dat de teugels worden aangehaald. Voor behandelingen waarbij de wetenschappelijke onderbouwing tekortschiet, wordt een ‘resultaatafspraak’ gemaakt. Wordt dat bewijs vervolgens niet geleverd, dan verdwijnt deze zorg uit het pakket.

Discussie

Volgens voorzitter Sjaak Wijma gaat de discussie over het pakket nu te vaak over dure, nieuwe medicijnen die voor vergoeding in aanmerking komen. Er wordt volgens hem te weinig gekeken naar wat er al in het pakket zit, terwijl uit onderzoek is gebleken dat voor maar liefst de helft van het pakket geen wetenschappelijke onderbouwing is. ,,Daarom is het belangrijk dat we uitzoeken en nader beoordelen wat wel werkt en wat niet’’, zegt hij in een interview met deze krant.

Het schrappen van zorg is omstreden. Vorig jaar adviseerde het Zorginstituut om een hooggebergtebehandeling voor astmapatiënten in het Zwitserse Davos te schrappen, omdat die geen toegevoegde waarde had. Die stap leidde tot tumult bij patiëntenorganisaties en in de Tweede Kamer.

Slaapcentra

Veel ziekenhuizen hebben de afgelopen jaren slaapcentra ingericht voor mensen die tijdens het slapen last hebben van ademstops (apneu). ,,Daar worden veel mensen en middelen voor ingezet, maar de wetenschappelijke onderbouwing zou weleens heel krap kunnen zijn’’, denkt Wijma. Als er geen bewijs komt, zullen behandelingen in zo’n slaapcentrum niet langer door de basisverzekering worden vergoed.

De zorgkosten lopen elk jaar verder op. Komend jaar staat de zorg voor 87 miljard euro op de rijksbegroting. Het Zorginstituut schat in dat dit jaar 48 miljard euro via het basispakket wordt vergoed.

Volgens Wijma is het verder laten oplopen van de zorgkosten, zonder te kijken of dat geld wel goed wordt besteed, geen begaanbare weg. ,,We betalen nu al gemiddeld 6000 euro per Nederlander aan de zorg. Als we niets doen, gaan we in 2040 de helft van het belastinggeld betalen aan zorg. Dat is een no-goarea.’’ Ook de patiënt is volgens Wijma beter af als de geboden zorg zinnig is.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu