Behoud weidevogels op boerenland in Groningen valt tegen

Voor de weidevogels zijn er meer kapers op de kust dan alleen de vos. Foto: archief Marcel van Kammen

Weidevogels hebben het zwaar en daarom moeten steenmarters, vossen, kraaien en katten ‘uit het systeem worden gehaald’.

Dat is de omschrijving die gedeputeerde Henk Staghouwer gebruikt om aan te geven dat deze dieren waar nodig letterlijk het veld moeten ruimen. Dat kan door ze te vangen en desnoods af te schieten, al wil Staghouwer die laatste optie beslist niet in de mond nemen.

Steenmarter grote boosdoener

Uit onderzoek blijkt dat te veel kuikens in nesten van weidevogels het loodje leggen in Koningslaagte, Winsumermeeden en Paddepoel. Provincie, Het Groninger Landschap en Collectief Groningen West willen weidevogels beter beschermen. Vooral de steenmarter zou de grote boosdoener zijn in agrarisch natuurgebied.

In een onderzoek werden camera’s werden geplaatst bij 120 nesten. Precies 52 gruttokuikens kregen een zender. Uit resten van kuikens werd DNA-materiaal verzameld. Ook vier steenmarters en zwerfkatten kregen een zender. Percelen werden afgerasterd met stroomdraden. Uit onderzoek blijkt dat de kuikens zeer kwetsbaar blijven.

‘Balans is zoek’

Voorzitter Freek Nieuwenhuis van Collectief Groningen West zegt dat landbouwers veel maatregelen nemen om de kuikens te laten overleven. ,,Het land wordt natter gehouden en het gras later gemaaid, zodat de vogels beter beschermd zijn. De balans is zoek door de toename van de kraai, de steenmarter en de vos.’’

‘Weidevogels op eilandjes in agrarisch gebied’

Directeur Marco Glastra van Het Groninger Landschap noemt het gebied van de weidevogels ‘eilandjes in een agrarisch gebied’. Glastra vindt dat weidevogelgebieden groter moeten zijn, zodat de vogels zich beter kunnen verspreiden en minder kwetsbaar zijn.’’ Volgens Ankie Voerman van de Partij voor de Dieren is er te weinig weidevogelgebied. ,,Op de huidige schaal is een broedgebied voor vos en steenmarter een keurig gedekte tafel.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu