Belangenbehartiger retailers: 'kabinet overweegt deel van winkels te sluiten om stijgend aantal coronabesmettingen halt toe te roepen'

Foto: Corné Sparidaens Foto: Corn� Sparidaens

De regering zou overwegen een deel van de retail te sluiten in verband met de oplopende coronabesmettingen. Dat valt te lezen in een brief die het Vakcentrum voor Zelfstandig Retailondernerms naar haar leden heeft gestuurd.

In de brief meldt directeur Patricia Hoogstraten dat Mona Keizer, staatssecretaris van Economische Zaken, vrijdagmiddag een overleg heeft met Vakcentrum. ‘Het beeld bestaat bij Mona Keijzer en het kabinet dat we in de detailhandel met name bezig zijn met een protocol, terwijl het water naar binnenloopt.’

Volgens Hoogstraten heeft het kabinet drie verzekeringen nodig van de winkeliers om te voorkomen dat er meer winkels worden gesloten.

Deurbeleid en maatregelen

Zo moet het duidelijker worden dat er bij de ondernemers ‘een gevoel van urgentie’ heerst. Momenteel is het nog te druk in de winkelstraat. Daarnaast moet het deurbeleid aantoonbaar zichtbaar zijn, net als het handhaven van de anderhalve meter afstand. Winkels moeten ook duidelijk laten zien dat er maximale hygiënemaatregelen worden getroffen.

Hoogstraten roept leden op om te voldoen aan de drie eisen van het kabinet. ‘Ik dring erop aan om, met ingang van morgen, aan bovenstaande vereisten te voldoen en roep de leden die zitting hebben in een winkeliersvereniging op, al dien niet samen met de gemeente, toezicht in de straten te regelen.’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu