Belangenbehartiger retailers: 'kabinet overweegt deel van winkels te sluiten om stijgend aantal coronabesmettingen halt toe te roepen'

Foto: Corné Sparidaens Foto: Corn� Sparidaens

De regering zou overwegen een deel van de retail te sluiten in verband met de oplopende coronabesmettingen. Dat valt te lezen in een brief die het Vakcentrum voor Zelfstandig Retailondernerms naar haar leden heeft gestuurd.

In de brief meldt directeur Patricia Hoogstraten dat Mona Keizer, staatssecretaris van Economische Zaken, vrijdagmiddag een overleg heeft met Vakcentrum. ‘Het beeld bestaat bij Mona Keijzer en het kabinet dat we in de detailhandel met name bezig zijn met een protocol, terwijl het water naar binnenloopt.’