Op terrein voormalige kartonfabriek De Eendracht in Appingedam komen 48 watervilla’s, verandawoningen en parkwoningen. Voorbereiding bouw start begin 2022

Burgemeester en wethouders hebben goedkeuring verleend aan de ontwerpen voor in totaal 48 woningen op het terrein van de voormalige kartonfabriek De Eendracht in Appingedam.

Impressie van de woningbouw op locatie De Eendracht in Appingedam.

Impressie van de woningbouw op locatie De Eendracht in Appingedam.

B en W hebben bovendien ingestemd met de verkoop van bouwrijpe kavels aan Bouwbedrijf Kooi, woonstichting Groninger Huis en woningcorporatie Woongroep Marenland. Daarmee is een belangrijke stap gezet in de eerste fase van de woningbouw op locatie De Eendracht.