Betere registratie kleine aardbevingen

Het KNMI plaatste in twee jaar tijd zeventig meetstations bij in het gebied boven het Gronings gasveld. Daarmee komen ook de kleinere bevingen in kaart.

Was de kleinst te meten aardbeving 1,5 op de Schaal van Richter, inmiddels worden ook die van 0,5 geregistreerd. De toename van kleine aardbevingen in de laatste periode heeft daarmee te maken.