Bever gezien rond Appingedam: dat betekent een risico voor waterveiligheid zegt Waterschap Noorderzijlvest. 'Dijken kunnen bezwijken door graafschade'

De bever mag niet in Appingedam blijven. Foto: Waterschap Noorderzijlvest.

Rond Appingedam is een bever gezien met een wildcamera, meldt Waterschap Noordzijldervest. Dit gebied is in het ‘beverbeheerplan’ van Groningen en Drenthe als ‘rood’ aangemerkt. Graafschade van bevers kan hier voor overstromingen zorgen.

De provincies Groningen en Drenthe stelden recentelijk het ‘beverbeheerplan’ vast, meldt Waterschap Noorderzijlvest.

Met dat plan wordt een evenwicht gezocht tussen de bescherming van bevers aan de ene kant en de bescherming van dijken en kades en de zorg voor voldoende water aan de andere kant.

Bever kan niet blijven

De bever in Appingedam bevindt zich volgens het beverbeheerplan in een zogenaamd ‘rood’ gebied.

‘In deze laaggelegen gebieden betekent de aanwezigheid van een bever een risico voor de waterveiligheid omdat gebieden kunnen overstromen als keringen (dijken) bezwijken door graafschade. Daarom kan de bever hier niet blijven.’

Uitzetting naar groene zone

‘Als de bever gevangen is, wordt deze in overleg met de provincie Groningen en de zoogdierenvereniging uitgezet in een groene zone. Daar is de bever welkom en is de leefomgeving geschikt.’

Vangkooien

In groene zones zijn afwisselend leefgebieden beschikbaar met beken, plassen en laagveenmoerassen die met elkaar in verbinding staan. Het waterschap heeft ontheffing van de provincie Groningen om de bever te vangen.

‘We plaatsen daarvoor vangkooien. Met het gebruik van sensoren en regelmatige controles weten we óf en wanneer het dier gevangen is.’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu