Bevers zijn veel te snel uitgezet in Groningen en Drenthe

Een bever in de opvang Fugelhelling. Foto Archief DvhN

Bij het uitzetten van bevers in het Noorden is te weinig rekening gehouden met de gevolgen van de snelle groei van de populatie.

Dat constateren onderzoekers die in opdracht van de Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade hebben gekeken naar de verspreiding van bevers in ons land. De raad adviseert provincies hoe ze schade door beschermde dieren kunnen voorkomen.

De bever doet het nu zo goed dat her en der sprake is van schade en overlast. In 2008 werden op drie plekken in Drenthe en Groningen bevers uitgezet. Bij het Zuidlaardermeer ging het om dieren afkomstig uit het Elbe-gebied. Boswachter Bertil Zoer van Het Drentse Landschap waarschuwde bij die gelegenheid al dat de bevers binnen twintig jaar in de grachten van Groningen zouden rondzwemmen.

En hij lijkt gelijk te krijgen. In Groningen en Drenthe zitten inmiddels tussen de 90 en 140 dieren en het aantal blijft groeien. De snelle verspreiding van de bever heeft iedereen verrast, constateren de onderzoekers.

Schade

Waterschappen en boeren worden nu geconfronteerd met schade aan bijvoorbeeld aan dijken en taluds. Provincies en natuurbeheerders in Groningen en Drenthe hebben afgesproken is dat de beverpopulatie mag doorgroeien in de beekdalen, maar zich niet ongebreideld mag vermenigvuldigen in laaggelegen poldergebieden.

Hoewel de komst van de bever vanuit de natuur bezien een succes is, constateren de onderzoekers dat de betrokkenen vinden dat er destijds te weinig aandacht is geweest voor andere aspecten. ,,Met de kennis van nu, zou er een ander plan zijn gemaakt voor de komst van de bever.’’

Bijkomend probleem is dat betrokkenen het beheer van de beschermde dieren ‘bureaucratisch, ingewikkeld en lastig’ vinden.

Gegraaf en geknaag

In Limburg zijn de problemen met bevers nog veel groter dan in Noord-Nederland. Er zitten al zo’n 700 exemplaren in deze provincie, veel meer dan nodig is om de populatie in stand te houden. Door gegraaf en geknaag richten de dieren jaarlijks zo’n half miljoen euro schade aan.

In 2016 kreeg Limburg ontheffing om een aantal bevers te vangen en te verplaatsen. Er gingen onder meer dieren naar Drenthe. Inmiddels mogen muskusrattenvangers in Limburg bevers afschieten wanneer ze buiten de aan hun toegewezen gebieden opduiken en voor overlast zorgen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu