Bevolkingsgroei gaat voorbij aan Drenthe, Groningen en Friesland

Bijzonder hoogleraar sociale demografie Jan Latten voorspelt dat de te verwachten bevolkingsgroei vooral te merken is in de Randstad en aanpalende provincies tot Zwolle aan toe. Foto: Archief Duncan Wijting

Nederland groeide vorig jaar met 130.000 inwoners. Maar in de drie noordelijke provincies is van bevolkingsgroei geen sprake. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.

De bovengemiddelde bevolkingsgroei in Nederland was vorig jaar voor een flink deel toe te schrijven aan de komst van migranten. Niet alleen asielzoekers en hun nareizende familieleden, maar vooral kenniswerkers en andere buitenlandse werknemers van wie de helft uit Europa komt. Die trokken volgens Jan Latten, bijzonder hoogleraar sociale demografie, vooral naar Noord- en Zuid-Holland, Noord-Brabant, Gelderland en Utrecht.

Veel minder nieuwkomers uit het buitenland

De overige provincies trokken veel minder nieuwkomers uit het buitenland. Latten maakt in dat kader een onderscheid tussen Randstad en ‘randland’. Demograaf Joop de Beer van de Rijksuniversiteit Groningen en het NIDI (Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut) in Den Haag, vindt dat onderscheid een beetje ‘simplistisch geformuleerd’.

Volgens hem is de term Randstad aan erosie onderhevig nu ook Noord-Brabant en Gelderland sterk groeien. Tegelijk is randland een containerbegrip waarin provincies die veel van elkaar verschillen op een hoop worden gegooid. ,,Zo is Groningen qua bevolkingsdynamiek totaal niet te vergelijken met Drenthe en Friesland.’’

Beren wijst erop dat ook Groningen verhoudingsgewijs erg veel buitenlandse migranten heeft getrokken. Dat zullen volgens hem vooral buitenlandse studenten zijn. ,,Groningen is veel internationaler dan Drenthe en Friesland, waar amper mensen uit het buitenland heen gaan. Daar trekken relatief wel redelijk veel ouderen uit andere Nederlandse provincies naartoe.’’

Mogelijkheden voor het Noorden

Latten voorspelt dat de te verwachten bevolkingsgroei met 1 miljoen inwoners tot 2030 vooral te merken is in de Randstad en aanpalende provincies tot Zwolle aan toe. ‘Inmiddels vergrijzen en verarmen dorpen in het randland zienderogen. Er zijn geen indicaties dat deze trend zal afzwakken, integendeel’, schrijft Latten.

De Beer ziet juist mogelijkheden voor het Noorden. Kansrijke jongeren zullen hun emplooi in de stad zoeken, maar voor gepensioneerden wordt het Noorden juist aantrekkelijker. ,,Als zij hun dure huizen in de Randstad verkopen, kunnen ze voor een aantrekkelijke prijs op een rustige plek iets veel groters kopen. Het wordt pas problematisch als ze veel zorg nodig hebben.’’

Of dat de krimp in het Noorden zal weten te stoppen valt te bezien. Feit is dat in het afgelopen jaar de krimp in veel buitengebieden is afgevlakt. Dat heeft volgens De Beer zeker te maken met het oplopende tekort aan huizen in Nederland.

Nieuws

menu