Bewoners Blauwestad richten club op

Het kersverse bestuur van de belangenclub van bewoners van Blauwestad

Om de leefbaarheid te vergroten van hun woonomgeving hebben bewoners van de Blauwestad een belangenvereniging opgericht.

Tot het werkgebied van de club rekenen de bewoners ook de omgeving Meerland en Ekamp. De officiële naam voor de vereniging is ‘Bewonersbelangen Blauwestad’. Deze stelt zich ook ten doel de belangen te behartigen van inwoners en groepen binnen het gebied richting de gemeente, provincie of andere overheidsinstanties en bedrijven. Het bestuur wordt sinds dinsdag gevormd door de oprichters Gerrit Smit, Jan Kraster, Hans Hölscher en voorzitter Harold de Groot.

Nieuws

menu