Bewoners: 'Schrijnend dat het Pepergasthuis in Groningen opgeofferd wordt'

De bewoners van het Pepergasthuis in Groningen reageerden dinsdag in een persverklaring op de voorgenomen verkoop van hun bijzondere wooncomplex: 'Had er niet een middenweg bewandeld kunnen worden?'

Tot nu toe zijn vooral woningcorporatie Lefier (de eigenaar van het gasthuis) en de gemeente aan het woord geweest over de voorgenomen verkoop van het monumentale hofje in de Groninger binnenstad.

,,Als bewoners lijkt het ons goed om onze visie ook eens helder voor het voetlicht te brengen'', schrijven beheerder Bram de Vink en bewoonster Janneke Noordermeer namens 'het merendeel van de bewoners'.

In een persbericht van Lefier van 10 mei stond, dat het Groninger Monumenten Fonds (GMF) zelf heeft besloten geen bieding te doen op het Pepergasthuis.

,,Uit een artikel in het Dagblad van het Noorden van 11 juni 2018 met de kop “ Groninger Monumentenfonds wil Pepergasthuis kopen ” krijgen wij een ander beeld'', schrijven de bewoners.

Hogere prijs

,,In het artikel zegt directeur van het GMF Gavin van Osnabrugge dat hij de afgelopen maanden herhaaldelijk met Lefier en de gemeente om tafel zat om het Pepergasthuis in handen te krijgen. Prijstechnisch kwamen ze er niet uit. Wij concluderen hieruit dat de reden dat het complex niet aan het GMF wordt verkocht is dat Lefier er een hogere prijs voor wil hebben dan de prijs die het GMF ervoor biedt.''

Lefier wil zoveel geld omdat het wil investeren in renovaties, onderhoud en bouw van duurzaam betaalbare sociale woningen voor de huurders. ,,Op zich is dat een nobel doel'', schrijven de bewoners.

,,Voor ons is het echter schrijnend dat het gasthuis hier min of meer aan opgeofferd wordt. Had er niet een middenweg bewandeld kunnen worden? Dan had Lefier wat minder winst gekregen, maar het gasthuis was in goede handen gekomen.''

Speculatieobject

,,Het lijkt wel of het met gemeenschapsgeld gerestaureerde monument nu gebruikt wordt als speculatieobject. Lefier kocht het voor een klein bedrag. Vervolgens is er al die jaren weinig in geïnvesteerd. Nu verkoopt men het met grote winst. Dit gedrag vinden wij niet passen bij een sociale woningbouwvereniging'', schrijven De Vink en Noordermeer.

Ze schrijven verder dat ze zich zorgen maken over het behoud van het sociale karakter van het gasthuis. Bovendien is hen beloofd dat er voor de huidige huurders niets verandert als het hofje verkocht wordt.

Toch kregen ze al een oproep om hun opslag in een gemeenschappelijk gebouw leeg te maken, zodat het gebouw geschikt gemaakt kon worden voor verkoop.

,,In een informatiebrief werd ons gemeld dat de nieuwe eigenaar van plan is in de kerk en eetzaal te gaan wonen. Een kerkgenootschap dat hier al 27 jaar kerkt moet hiervoor wijken. Een groep van ongeveer 150 mensen moet dus plaats maken voor één persoon/gezin. Uit reacties van velen uit onze omgeving blijkt dat deze situatie op maatschappelijke weerstand stuit. Het past gewoon niet bij de traditie.''

Van Oeckelen orgel

De bewoners vrezen dat dit ook betekent dat het unieke Van Oeckelen orgel in de kerk hierdoor straks niet meer voor het publiek toegankelijk is of zelfs verkocht wordt. Ze wijzen er bovendien op dat het Pepergasthuis aardbevingsschade heeft.

,,Is de nieuwe eigenaar wel van dit feit op de hoogte? Dit kan betekenen dat het complex over enige jaren veel minder waard zal blijken te zijn dan hij heeft gedacht. Hoe gaat hij deze verliezen compenseren? Het kan bijna niet anders dan dat hij de huren tot het maximum zal verhogen.''

Om al deze redenen zouden de bewoners liever zien dat het Groninger Monumenten Fonds het hofje koopt. ,,Dat ligt qua gedachtengoed veel dichter bij het oorspronkelijke karakter van het gasthuis.''

Nieuws

menu