Bewoners en politici verliezen de Slag om het Smurfendorp; geen woonbestemming voor De Leine, het gevecht verplaatst zich naar de rechtbank

En weer kruisten voor- en tegenstanders van een woonbestemming voor recreatiepark De Leine, het Smurfendorp aan het Zuidlaardermeer, donderdagavond de degens in de gemeenteraad.

De gemeenteraad van Midden-Groningen heeft het nog maar weer eens bevestigd: de karakteristieke blauw/witte recreatiehuisjes op De Leine mogen niet permanent bewoond worden.

De gemeenteraad van Midden-Groningen heeft het nog maar weer eens bevestigd: de karakteristieke blauw/witte recreatiehuisjes op De Leine mogen niet permanent bewoond worden. Foto Peter Wassing

Aanleiding was een initiatiefvoorstel van Gemeentebelangen Midden-Groningen, VVD en GroenLinks.

Inhumane tombola

Burgemeester en wethouders van Midden-Groningen gaan jaarlijks twee adressen loten waar ‘met de menselijke maat’ op illegale bewoning wordt gehandhaafd. ,,Een inhumane tombola’’, aldus Markus Ploeger (Gemeentebelangen).

Als het aan het college van B en W ligt wordt De Leine een recreatiepark. Het initiatiefvoorstel wil huishoudens zonder persoonlijke gedoogbeschikking tegemoetkomen door de woningen een dubbelbestemming te geven.

Dit is een heel slecht voorstel

John Stalman van Allround Watersport was één van de zes insprekers bij het agendapunt. Het initiatiefvoorstel bevat volgens hem ‘leugens, kiezersbedrog en discriminatie’.

,,Dit is een heel slecht voorstel. Hou op De Leine steeds weer op de agenda te zetten. We hebben het hier al vijftien jaar over en steeds weer komen we tot dezelfde conclusie; het kan niet.’’

Oude koeien

Op Leefbaar Midden-Groningen na (‘college betoont zich een dictator’), ging geen enkele partij met het initiatief mee. PvdA (‘wij zijn er voor de belangen van de hele gemeente’), SP, ChristenUnie, CDA en D66 blijven tegen een woonbestemming op De Leine.

Er was ook geen bereidheid om te bewegen. Discussie bleef uit, standpunten werden herhaald en oude koeien uit de sloot gehaald. Na bijna drie uur vergaderen was iedereen terug bij het af.

Gebrek aan inlevingsvermogen

Ploeger verwijt partijen ‘arrogantie’ door niet in te gaan op nieuw aangedragen informatie. Verantwoordelijk wethouder Jan Jakob Boersma verwijt hij een gebrek aan inlevingsvermogen. ,,En partijen die zich sociaal noemen laten dat hier niet zien.’’

,,Recreatie en bewoning combineren kan veel ellende voorkomen’’, meende Ploeger in een vlammend betoog. ,,Er is woningnood, de landelijke tendens is het toestaan van bewoning.’’ Ploeger noemt handhaven in strijd met de beginselen van behoorlijk bestuur. Mariët Bosman (GroenLinks) vindt het de plicht van de gemeenteraad om bewoners van De Leine tegemoet te komen.

Algehele verliessituatie voorkomen

Patricia Nieland (VVD) zegt dat bewoning toestaan recht doet aan de slogan van Midden-Groningen: ‘samen komen we verder’. ,,De gemeenteraad heeft ook altijd een positieve houding gehad ten aanzien van permanent wonen op De Leine. Met een woonbestemming wordt een algehele verliessituatie voorkomen.’’

Bert de Bey, voorzitter van Coöperatie De Leine (de vereniging van eigenaren), betoont zich teleurgesteld over de uitkomst van het debat, maar reageert monter. ,,Wij weigeren ons te laten frustreren door niet principiële en onbetrouwbare politici. Hier wordt door de gemeente helemaal niets mee bereikt. Wij gaan lekker procederen.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu