Bewoners plaatsen herdenkingskruis bij Paddepoelsterbrug in Groningen. Ze blijven strijden voor een nieuwe brug

Een vrachtschip passeert twee jaar na de aanvaring de plek waar de Paddepoelsterbrug lag. Buurtbewoners, wandelaars en fietsrecreanten wachten nog steeds op vervanging en plaatsten een herdenkingskruis als teken dat de strijd nog niet is gestreden. Foto: DvhN

Omwonenden van de Paddepoelsterbrug in Groningen hebben een herdenkingskruis geplaatst ter herinnering aan de brug die op 26 september 2018 werd stuk gevaren en nog niet is vervangen.

Buurtbewoners en gebruikers van de brug, inclusief natuur-, fiets- en wandelorganisaties, hebben nog steeds goede hoop dat er een nieuwe brug komt, zegt Baudien Bauman van de actiegroep BrugTerug.

Volop zorgen

Toch zijn er volop zorgen. Zo hakte Rijkswaterstaat vorige week met grof geweld (zeggen omwonenden) de laatste resten van de brug uit het water, en meldde de gemeente opeens dat ‘de tijdelijke hoge fiets- en voetgangersbrug medio 2021 klaar moet zijn’.

Die mededeling stond in een wijkmail aan bewoners. Bauman: ,,Wij hebben geen idee waar dat opeens vandaan kwam, want wij willen helemaal geen tijdelijke hoge brug met een trap. En wethouder Philip Broeksma en gedeputeerde Fleur Gräper ook niet. Zij hebben ons bij het laatste overleg bezworen dat zij meteen willen praten over een definitieve lage brug waar je overheen kunt fietsen en waar hulpdiensten of een rouwstoet in voorkomende gevallen ook gebruik van kunnen maken.’’

Spanning

BrugTerug weet zich al een tijdje gesteund door alle politieke partijen in gemeenteraad en provinciale staten, die de historische verbinding tussen Stad en ommeland om allerlei redenen (veiligheid, toerisme) willen handhaven. Van een gelopen race is echter nog geen sprake en de spanning neemt toe nu er binnenkort weer een bestuurlijk overleg over de brug op de agenda staat tussen Stad, provincie en Rijkswaterstaat. Bewoners zouden voor het overleg inzage krijgen in de studie naar de mogelijkheden voor een nieuwe brug, maar hebben die nog niet gezien.

Het Rijk nam het beheer van de vaarweg Lemmer- Delfzijl en het Van Starkenborghkanaal van de provincie over en lijkt zich weinig gelegen te laten liggen aan gebruikers van de bruggen. Eerst werd zonder overleg besloten om de kapotte brug niet meer te repareren en nu zijn de laatste brugdelen zonder aankondiging verwijderd. Ondertussen strandden ook zaterdag, precies twee jaar na het ongeluk, nog steeds wandelaars bij de verdwenen brug.

Nieuwe aanhang

,,Het herdenkingskruis is geen signaal dat we opgeven en de brug ten grave dragen, maar juist om aan te geven dat de strijd niet is weggezakt. De brug moet gewoon terug komen. We nog zeer strijdbaar en er komen ook nog altijd aanhangers bij. Mensen die lang hebben gedacht dat het automatisch wel goed zou komen, gaan ons nu actief steunen. Ze zijn bang dat de optie ‘geen brug’ weer opduikt, bijvoorbeeld door de brug op papier zo duur te maken dat die zogenaamd onbetaalbaar wordt. Die mensen dachten dat het rijk zou doen wat iedereen normaal vindt: een kapotte brug repareren in plaats van zomaar op eigen houtje weghalen weghalen.’’

Nieuws

Meest gelezen

menu