Bewoners zetten strijd tegen molens M.-Humsterland voort

Acht inwoners van Niehove weigeren zich neer te leggen bij de plaatsing van kleine windmolens bij boerenbedrijven in het Middag-Humsterland.

Tot nu toe verleenden B en W van Zuidhorn aan twee boeren bij Niehove een omgevingsvergunning voor de aanleg van de molens op hun erf. De bezwaarden vechten de twee vergunningen aan bij de gemeentelijke bezwaarschriftencommissie. Gisteravond vond op het gemeentehuis een hoorzitting plaats.

Aantasting karakter gebied

Volgens Lex van Wijngaarden zijn in zijn woonomgeving inmiddels aan nog twee boeren vergunningen verstrekt voor plaatsing van kleinschalige windmolens. ,,Ook hier gaan we bezwaar tegen aantekenen.’’

De bezwaarmakers zien de windmolens als aantasting van het karakter van het Middag-Humsterland. ,,Dit nationaal landschap is uniek in de provincie. De molens, hoe klein ook, ontsieren het landschap en passen niet in gebied’’, meent hij.

Maximaal twee turbines

Ondanks protesten vanuit Niehove en directe buurdorpen stemde de gemeenteraad van Zuidhorn onlangs in met plaatsing van kleine windmolens bij de boerenbedrijven in het Middag-Humsterland. Wel worden beperkende voorwaarden gesteld. Zo mogen bij een boerderij maximaal twee turbines verrijzen.

De molens zijn niet toegestaan op het voorerf van een boerderij. ,,Bij de twee vergunningen die wij bestrijden, is dan ook bepaald dat de molens achter de schuur op het achtererf moeten verrijzen.’’ Dat verhindert volgens Van Wijngaarden niet dat Niehoofsters vanuit Heereburen in hun dorp straks het volle zicht krijgen op de molens. De bezwaarmakers achten dit ongewenst.

Handtekeningenactie

Bij een handtekeningenactie spraken 56 bewoners van Niehove zich dit voorjaar uit tegen molens in hun omgeving.

Nieuws

menu