Bezwaar tegen meer zandwinning

Strandheem. FOTO ARCHIEF DVHN

Eigenaar Dirk Bos van Party- en Recreatiecentrum Strandheem maakt bezwaar tegen de uitbreiding van zandwinning in de recreatieplas bij Opende.

Volgens Bos is in het verleden afgesproken dat de zandwinning in de loop der jaren wordt afgebouwd. Hij had de verwachting dat hieraan al in 2012 een einde zou komen. In plaats daarvan is de zandwinning uitgebreid. Hiervoor wordt groen licht gegeven in het nieuwe bestemmingsplan dat de gemeente Grootegast liet opstellen. Hij maakt hiertegen bezwaar.

'In strijd'
Bos wijst erop dat overheden in het verleden ruim zes miljoen investeerden in recreatie op en rond de plas. Daarnaast investeerden ondernemers drie miljoen aan privaat geld. ,,Daarbij is ons indertijd voorgehouden dat de zandwinning tijdelijk zou zijn en een afrondend karakter zou krijgen.’’ In het nieuwe bestemmingsplan is volgens Bos geen einddatum meer verbonden aan de zandwinning. De baas van het Partycentrum Strandheem noemt dit ‘in strijd met goed bestuur, in Nederland niet gebruikelijk en ongewenst’.

Zandwinningsbedrijf Poelman werkt met een puinbreker die grond en sloopmaterialen verwerkt. Deze activiteiten zijn strijdig met het recreatiebelang, meent hij.

Illegaal gebouwd
Bos maakt ook bezwaar tegen de paardenhouderij van Poelman. Volgens hem zijn de stallen gedeeltelijk illegaal gebouwd. Tot op heden was slechts het hobbymatig houden van paarden hier toegestaan. Poelman zelf heeft volgens buurman Bos aangegeven dat hij circa 40 tot 50 paarden houdt.

In een reactie laat verantwoordelijk wethouder Sjabbo Smedes (CDA) weten dat B en W nog een besluit moeten nemen over de paardenhouderij van Poelman. Hij stelt dat Poelman wat de zandwinning betreft over een ontgrondingsvergunning van de provincie beschikt die de termijn van tien jaar overschrijdt. ,,Een bestemmingsplan kijkt niet verder dan tien jaar. Daarom is de einddatum in het nieuwe bestemmingsplan niet meegenomen.’’

Een lacune
Bezwaarmaker Bos ageert verder nog tegen een oever aan het Strandheem die Poelman heeft ingericht als openbaar toegankelijk strand. In het verleden leidde het parkeren en het alcohol- en drugsgebruik bij dit strandje tot veel overlast. ,,Door deze activiteiten toe te staan, worden onze investeringen voor een deel teniet gedaan.’’

Hij vindt het een lacune dat het bestemmingsplan geen handvatten biedt om bij overlast handhavend op te treden. Volgens hem is de veiligheid in het geding: ,,In het verleden werden kinderen hier bedolven door zelfgemaakte zandbulten. Meermalen moest de reddingsbrigade in actie komen.’’

Nieuws

Meest gelezen

menu