Bij NHL Stenden maken 20.000 studenten nu online toetsen (en de software weet of je de toets alleen maakt, of hulp krijgt)

NHL Stenden. GinoPress B.V.

NHL Stenden zet alles op alles om studenten zo weinig mogelijk vertraging te laten oplopen door de coronacrisis. Vrijwel iedereen maakt nu online toetsen.

,,Het is een mega-operatie’’, zegt Klaas-Wybo van der Hoek. ,,Maar wij moeten tot het uiterste gaan om studenten aan het studeren te houden. Ze zijn naar onze hogeschool gekomen met een doel. Het zo goed als mogelijk doorgaan is goed voor hun toekomst. En het dient ook een financieel doel, want vertraging kost studenten extra geld.’’

De hogeschool met 23.000 studenten heeft de afgelopen weken ‘alles uit de kast gehaald’ om lessen online aan te bieden. Studenten die zonder geschikte laptop zaten of geen webcam hadden kregen hulp van de school.

Van der Hoek, lid van het college van bestuur, stelt dat het gros van de studenten de opleiding nu kan voortzetten.’

Online surveillanten

Sinds deze week wordt er ook op grote schaal getoetst. Via de computer, met software die de rol van surveillanten tijdens een ‘offline’ toets, tentamen of examen overneemt. De software maakt vooraf een scan van de ruimte waarin de student de toets maakt, legt geluid vast om te registreren of een antwoord wordt voorgezegd en maakt af en toe foto’s. Studenten moeten zich ook online met een identiteitsbewijs registreren.

,,We proberen het zoveel mogelijk onder dezelfde condities te doen als in de fysieke wereld. Onder het tentamen moeten studenten een verklaring tekenen waarin ze beloven dat ze geen fraude hebben gepleegd. Onze studenten moeten later ook betrouwbare professionals worden, daar past het tekenen van zo’n verklaring bij.’’

Niet alles kan op deze wijze worden getoetst, maar wel heel veel. ,,Een practicum in een laboratorium kan niet, maar het meeste gelukkig wel.’’ De hogeschool ziet dat de opkomst bij deze online toetsen vrijwel net zo hoog is als bij de fysieke testen: gemiddeld 70 tot 80 procent van de studenten doet mee.

Speciale teams staan studenten bij die tijdens een toets problemen krijgen. ,,Tijdens testen hebben we wel gewenningsprobleempjes gezien, maar veel studenten zijn technisch buitengewoon vaardig.’’ Student bestuurskunde Lennart van Barneveld is blij met de online toets. ,,Natuurlijk ben ik het liefst op school, maar het is wel heel fijn dat op deze manier door kan gaan met mijn opleiding.’’

Nieuws

menu