Groningers sturen massaal ideeën in voor toekomst van hun provincie

De lucht boven Leens. Zorg voor het landschap en de leefbaarheid zijn rode draden in de ideeën voor de toekomst van Groningen. Foto: Archief Jan Zeeman

Groningers zitten niet bij de pakken neer en hebben bijna 900 ideeën uitgestort over het Team Toukomst. De beste voorstellen worden uitgewerkt. In de pot van het Nationaal Programma Groningen (NPG) zit 100 miljoen euro voor de uitvoering van plannen die worden geselecteerd.

Het project Toukomst past in het voornemen van het Nationaal Programma Groningen om de provincie sociaal en economisch een oppepper te geven. Dit naar aanleiding van de gaswinning en de gevolgen daarvan voor de provincie. Het Nationaal Programma Groningen werkt samen met het bureau West 8 dat met de ideeën aan de slag gaat. In verband met de coronacrisis was de inzendtermijn met twee weken verlengd.

West 8 onder indruk van respons

,,We voelen ons zeer gestimuleerd om hiermee aan de slag te gaan’’, zegt Adriaan Geuze van West 8. ,,We zijn onder de indruk van de respons. Het gaat over educatie, werkgelegenheid, gemeenschapszin en economie. Mensen leggen daar ook allemaal verbanden tussen. Zorg voor het landschap en de leefbaarheid zijn andere rode draden. Interessant is ook dat veel ideeën gaan over fietsen, varen, recreëren en het vertellen van verhalen. De inzet van de culturele wereld en het onderwijs wordt duidelijk aan de orde gesteld.’’

Ook genoeg ‘meedenkers’

Alle ideeën zijn te vinden op Toukomst.nl. Team Toukomst gaat aan de slag met de analyse van de ideeën en de voorbereiding van het bundelen. Dat gebeurt onder regie van West 8. Naast de 892 inzenders hebben nog eens ruim 800 mensen aangegeven te willen meedenken over het bundelen van alle ideeën. De insteek van Toukomst is gelukkig wonen, werken en leven in Groningen.

Loting deelnemers panel door notaris

Groningers hebben invloed op de keuze van de voorstellen waar West 8 zich op stort. Voor het Toukomstpanel, dat de ideeën onder de loep neemt, hebben zich 240 mensen aangemeld. Dit panel adviseert het NPG-bestuur, nadat Groningers online de mogelijkheid hebben gehad ze te beoordelen. Een notaris doet binnenkort de loting om te bepalen welke twintig Groningers, die een afspiegeling zijn van de inwoners van de provincie, in het panel plaatsnemen.

Laatste weken een run op inzendingen

NPG-directeur Siem Jansen is verheugd over de grote hoeveelheid ideeën. ,,We weten niet of het gegeven dat veel mensen nu noodgedwongen thuiszitten ertoe heeft bijgedragen dat er nog heel wat ideeën zijn bedacht. Maar we hebben wel een run gezien in de laatste weken.’’

Nieuws

Meest gelezen

menu