Bijna helft van Groninger dorpshuizen vreest geldnood vanwege corona

Het dorpshuis van Leermens. Foto: DVHN

Bijna de helft van de dorps- en buurthuizen in de provincie Groningen vreest een financieel tekort door de gedwongen sluiting tijdens de coronacrisis.

Dat blijkt uit een enquête die de vereniging Groninger Dorpen begin deze maand uitschreef onder dorps- en buurthuizen, organisaties voor dorpsbelangen en zorg- en welzijn-initiatieven. Volgens coördinator Hilda Hoekstra vulden 242 organisaties de vragenlijst in. Vooral veel dorps- en buurthuizen vrezen financiële tekorten die zij niet met hun eigen reserves kunnen opvangen.

Lobby

Pieter Knol is verbonden als adviseur aan Groninger Dorpen. Hij legt uit dat de de dorps- en buurthuizen in de meeste gevallen geen gebruik kunnen maken van de landelijke schaderegeling Covid-19 (TOGS). ,,Samen met een aantal landelijke organisaties lobbyen wij voor uitbreiding van deze regeling’’, zegt hij. Knol: ,,De dorpshuizen mogen niet omvallen. We hebben deze ontmoetingsplekken hard nodig als straks de boel weer opengaat.”

‘Gemeenten help!’

Gemeenten zijn gevraagd om af te zien van bijvoorbeeld het innen van huur en kwijtschelding van onroerendezaakbelasting om de dorpshuizen zo financieel tegemoet te komen. Pogingen om landelijk een noodfonds in het leven te roepen voor bewonersinitatieven vanuit fondsen, ministeries of bedrijven bleven tot nu toe zonder resultaat.

Merendeel dorpsbelangenorganisaties kan zonder steun

Ook voor verenigingen van dorpsbelangen heeft de coronacrisis gevolgen doordat activiteiten geen doorgang kunnen vinden. Volgens Hilda Hoekstra verwacht het merendeel van deze organisaties geen geldsteun nodig te hebben. ,,Een enkeling verwacht grote problemen als de crisis lang aanhoudt.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu