Buitenlandse studenten in Groningen weten noodopvang te vinden: alle bedden in Martinihouse bezet, eerste dertig melden zich bij The Village

Bijna negentig buitenlandse studenten die nog geen kamer hebben, melden zich tot nu toe voor de campagne SOS Onderdak.

Noodopvang voor buitenlandse studenten in Groningen. pFoto: Peter Wassing.

Noodopvang voor buitenlandse studenten in Groningen. pFoto: Peter Wassing. Foto Archief Peter Wassing

Universitaire belangengroepen als Democratische Academie Groningen, Groningen Feminist Network, Groninger Studentenbond, Internationale Socialisten, Lijst Calimero en ROOD Groningen hadden er op voorhand niet alle vertrouwen in dat er voldoende onderdak zou zijn en startten voor dakloze studenten de campagne SOS Onderdak.

Noodopvang Martinihouse zit vol

Hun website meldt: ‘We zijn bij elkaar gekomen omdat we verwachten dat er aan het begin van het studiejaar een enorme huisvestingscrisis zal uitbreken. Naar schatting komen er 1300 meer studenten bij de universiteit dan vorig jaar, en studenten die vorig jaar elders verbleven vanwege online onderwijs moeten nu terugkeren.

Desondanks voorziet de universiteit slechts 195 bedden in noodhuisvesting. We verwachten dat er begin dit studiejaar studenten dakloos zullen zijn in Groningen.’ Ze organiseren onder meer en ‘couchsurf-actie’, waarbij mensen tijdelijk bij iemand anders verblijven.

Voorzitter Marinus Jongman van de Groninger Studentenbond meldt dat er tot nu toe 88 aanmeldingen zijn. ,,We hebben 27 gastheren/vrouwen. Op dit moment zijn we aan het inventariseren of die ook al hulp nodig hebben en ook al in Groningen zijn.’’ Hij sluit niet uit dat er veel dubbelingen met de reguliere opvang zijn.

De gemeente Groningen zorgde met de Hanzehogeschool en de Rijksuniversiteit Groningen dat voor de zogeheten internationals bedden beschikbaar zijn.

Eerste dertig bedden in The Village bezet

De noodopvang in het Martinihouse aan de Donderslaan kwam op 13 augustus beschikbaar. Alle 125 bedden zijn bezet. De studenten mogen hier - en ook in de andere drie instellingen voor noodopvang - tot 15 oktober blijven. Zij betalen een dagvergoeding van 11 euro voor een kamer die ze met een andere student delen.

The Village (dagvergoeding van 9 euro), goed voor tachtig bedden, is sinds donderdag geopend. Hier liggen de studenten op een slaapzaal. Hiervan zijn er 29 bezet. Mocht ook deze vol raken, dan is het Bud Gett Hostel aan de Rademarkt, die dertig bedden telt, er nog.

Een woordvoerder van de gemeente heeft er vertrouwen in dat zij er tijdig in slagen een kamer te vinden. ,,We denken dat we de grootste drukte nu achter de rug hebben. Dat komt mede door de RUG en de Hanzehogeschool die buitenlandse studenten lieten weten dat het verstandig is wat eerder te komen om een kamer te zoeken.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu